5. Jonathan Ribbens

09 Maart 2018

5. Jonathan Ribbens

24 jaar - student Filosofie - Savio

Wie ben ik?

Filosoof in wording en fiere voorzitter van Jong Groen Dilbeek. Naast mijn studies en de politiek, ben ik actief als bijlesgever (voornamelijk Nederlands, Frans en zelfs geschiedenis). Dankzij mijn kennis en ervaring die ik tot hiertoe heb opgedaan, zou ik graag Nederlands geven aan anderstaligen. Daarom ga ik af en toe eens langs bij Café Combinne.

Daarnaast ben ik ook nog van plan om aan de slag te gaan als sociaal tolk om op die manier de bestaande taalbarrières te doorbreken en hiermee nieuwe bruggen slaan tussen alle inwoners. De stationsbuurtraad ligt om die reden dan ook nauw aan het hart.

Waarom kies ik voor Groen?

Groen beantwoord aan de meeste van mijn speerpunten, waaronder, meer democratie en een betere mobiliteit.

Meer democratie staat voor meer (burger)participatie. De lokale politiek kan in mijn ogen onmogelijk goed functioneren zonder actieve participatie van de burgers. Deze participatie mag niet gereduceerd worden tot verkiezingen of petities, wat meestal toch het geval is. Wij moeten de stap durven zetten om politici en inwoners rond een tafel te krijgen waarbij ze samen ambitieuze plannen bedenken. Met u aan mijn zij, zal ik deze stap zetten.

Onder een betere mobiliteit versta ik, veilige wegen en een logische verbinding van het openbaar vervoer tussen de Dilbeekse deelgemeentes, ook van en naar Brussel (MOBIB moet dit faciliteren) en de mogelijkheid onderzoeken om nachtbussen te voorzien in het weekend voor feestgangers, ook dit is veiligheid.

Kortom, ervoor zorgen dat de mens met respect voor zijn omgeving, in samenwerking met zijn medemensen, initiatieven neemt die tot zijn autonomie bijdragen. Autonomie is net dat ietsje meer dan een zelfsturende mens zijn. Het wil dan ook zeggen dat de politiek de nodige kansen moet geven om ervoor te zorgen dat iedereen in beweging kan blijven, zowel fysiek als politiek.

Onder het motto mobiel-iseren, wil ik dit met u realiseren!

 

 

Email: [email protected]

Facebook: Jonathan Ribbens

Snapchat: Jribbens93