24 aug 2018

29. Alain Vanclooster (Onafhankelijk)

Groot-Bijgaarden, 56 jaar, jurist sociaal recht, federaal ambtenaar, dichter-performer, secretaris Curieus Dilbeek, vrijwilliger CC Westrand, compostmeester

Als ambtenaar en amateurkunstenaar wil ik graag partijpolitiek neutraal blijven, maar dat belet mij niet om mij maatschappelijk te engageren voor een goed project en een goed programma dat zowel groen als sociaal is.  Het progressief kartel laat mij toe niet te moeten kiezen.  Ik sta en ga vooral voor betaalbare woningen en kinderopvang, behoud van de groene ruimte en van ons erfgoed, verkeersarme dorpskernen, afvalvoorkoming en een divers cultuuraanbod.