't Is tijd voor schone lucht

01 Oktober 2018

't Is tijd voor schone lucht

Vorige week werden de resultaten van CurieuzeNeuzen gelanceerd, het eerste grootschalige onderzoek naar de Vlaamse luchtkwaliteit. Hierbij werden de concentraties stikstofdioxide (N02) gemeten, een goede indicator voor luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer. Wat bleek? De luchtkwaliteit in Dilbeek en Groot-Bijgaarden, vooral in de buurt van de E40, de Ring en de Ninoofsesteenweg, is slecht tot zeer slecht. Volgende legislatuur wil Groen-sp.a hier werk van maken: 't is tijd voor schone lucht! Dilbeek wordt doorkruist door verschillende grote verkeersaders en dat merk je in de cijfers. Op verschillende punten werd meer dan twee- tot driemaal zoveel stikstofdioxide gemeten dan het Vlaamse gemiddelde. Een van de slechtste punten is op de Ninoofsesteenweg, aan afrit 13. Ook de lucht rond RC en Dilkom is maar matig, net als op veel plaatsen in het centrum van Dilbeek en Groot-Bijgaarden. Als onze kinderen naar school gaan, willen gaan zwemmen of willen deelnemen aan scouts- of chiroactiviteiten, worden ze dus bestookt met schadelijke stoffen. Zelfs in Sint-Ulriks-Kapelle en Schepdaal is de luchtkwaliteit op sommige plaatsen ondermaats. Luchtvervuiling is een probleem voor onze hele gemeente. Vijf maatregelen Met Groen-sp.a willen we wat doen aan die slechte luchtkwaliteit. 't Is tijd voor schone lucht, voor een gezonder Dilbeek! We lanceren daarom vijf maatregelen: We investeren in nieuwe fietspaden en nieuwe infrastructuur voor snellere elektrische fietsen. We vormen straten om naar fietsstraten. Druk verkeer aan de schoolpoort zorgt voor verkeersonveilige situaties maar ook voor slechte lucht op de speelplaatsen en in de klaslokalen. Onlangs bleek uit schoolmetingen van Greenpeace dat de luchtkwaliteit in 6 op 10 Vlaamse en Brusselse scholen zorgwekkend tot slecht is. Dat kan anders. We maken van schoolstraten de norm. Als de context het afsluiten voor het verkeer onmogelijk maakt, bekijken we of een schoolerf met een snelheidsbeperking tot 20 km/u mogelijk is. We planten 43.000 bomen aan. Meer groen heeft immers een positief effect op luchtvervuiling, zeker als het op de goede plaatsen wordt geplant.  Met Dilbeek en de andere randgemeenten pleiten we bij het Vlaams Gewest voor een snelheidsverlaging op de Brusselse Ring. Dit leidt automatisch tot minder lawaai, minder fijn stof, minder luchtvervuiling. Samen met het Vlaams Gewest moet ook gekeken worden naar een herinrichting van de Ninoofsesteenweg, met meer ruimte voor openbaar vervoer. En een (gedeeltelijke) overkapping van de Ring, waarbij de lucht gefilterd kan worden, daar zeggen we ook geen neen tegen. Meten is weten. Samen met de Dilbekenaren meten we permanent de luchtkwaliteit in Dilbeek, een soort permanente CurieuzeNeuzen dus. Met die gegevens kunnen we dan de komende jaren aan de slag om Dilbeek gezonder te maken.