Actueel

'Investeren in de toekomst van Dilbeek', dat is de titel die werd gegeven aan het Meerjarenplan (MJP). Want dat is exact wat deze coalitie wil doen: investeren in Dilbeek. Dit MJP bepaalt waar er de volgende jaren door de gemeente wordt in geïnvesteerd en wanneer deze investeringen gepland zijn. Na een discussie van ongeveer tweeënhalf uur, nog vrij kort in vergelijking met andere gemeenten,...

Het financieel beleid van de gemeente Dilbeek de voorbije jaren was slecht en de belastingen werden kunstmatig laag gehouden. Iets wat vanuit onze fractie al jarenlang werd gezegd (zie ons verkiezingsprogramma), maar waar spijtig genoeg te weinig rekening werd mee gehouden. Bij het begin van deze legislatuur werd pas echt duidelijk hoe diep de put nu eigenlijk was. Dilbeek stevende af op een...

Groen in het Dilbeekse bestuur betekent een groener én gezonder beleid. Deze punten hebben we de voorbije maanden voor u gerealiseerd in onze gemeente.

Nieuw bos in Itterbeek

Al enkele jaren wordt het Herdebeekveld aan de Herdebeekstraat gebruikt als opslagplaats voor de werken voor het Gewestelijk ExpresNet (GEN). Deze werken lopen nu op hun einde,...

In Vlaanderen staan, ondanks veel beloftes van de regering, duizenden kinderen in de wachtrij voor een plaats in de crèche. Haast 100.000 Vlamingen hebben recht op een sociale woning maar krijgen er geen. En voor meer dan 100.000 bejaarden is er geen plaats in een rust- of verzorgingshuis. Ook in Dilbeek bestaan er spijtig genoeg zo'n wachtlijsten. Het kan meer dan vijf jaar duren voor je een...

Dit nieuwe gemeentebestuur wil echt werk maken van een gezond leven en een gezond leefmilieu in Dilbeek. Dit is niet eenvoudig, omdat de Vlaamse Regering tegenwerkt. Van 2008 tot 2013 hadden we immers een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Vlaamse Regering: het milieuconvenant. De gemeente kon projecten indienen rond een aantal milieudoelstellingen. In ruil daarvoor kreeg ze geld...

Op vier oktober ondertekende Dilbeek, samen met 53 andere Vlaams-Brabantse gemeenten (waaronder Ternat, Asse, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, ...), het Klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant. Hiermee engageert de gemeente zich om een effectief klimaatbeleid uit te werken. De bedoeling is dat er op basis van een CO2-nulmeting de volgende jaren werk gemaakt wordt van klimaatneutraliteit...

De Vlaamse regering heeft plannen om de Ring rond Brussel te verbreden met aan beide kanten twee extra rijstroken. “Een verbreding van de Ring brengt heel wat extra fijn stof met zich mee, en zal de gezondheid van duizenden omwonenden ernstige schade toebrengen," aldus Jasper De Jonge, OCMW-raadslid van Groen Dilbeek. Groen roept de omwonenden op om hun stem te laten horen. "Laat de...

Na het ingroenen van de wegranden, opnieuw een maatregel die Dilbeek groener maakt: op Herdebeekveld wordt een nieuw bos geplant van 4,8 hectare. (foto met zicht op het terrein voor het gebruik door Infrabel)

De voorbije jaren werd het terrein aan de Herdebeekstraat (naast de spoorlijn) gebruikt door Infrabel als opslagplaats tijdens de GEN-werken. Nu deze op zijn einde lopen, kwam...

Overal waar je gaat in Dilbeek, kom je hetzelfde beeld tegen: straten met aan beide zijden rood grind. Geen mooi zicht. Maar nu wordt er eindelijk iets aan gedaan en wordt Dilbeek weer wat groener!

"Vergroening van straten, pleinen en begraafplaatsen waarbij voetpaden en groenstroken worden aangelegd in plaats van grind. Er wordt daarbij ook gebruik gemaakt van...

Op 19 mei organiseerden Natuurpunt, Pro Natura en de gemeente Dilbeek de eerste Dag van de Biodiversiteit tijdens de Bouwkermis in Savio in het park van de Renbaanwijk. Onder een mooi zonnetje was Groen Dilbeek met Karel De Ridder (schepen van milieu) en Jasper De Jonge ook goed vertegenwoordigd op een actie die perfect past in het kader van de Koesterburencampagne, waar Dilbeek aan...

Pagina's