Actueel

Binnen het RUP Bosstraat, waar net het openbaar onderzoek over is gevoerd, is er ook plaats voor een sociale Welzijnscampus. Ondanks de commotie die er is ontstaan, is dit een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van het sociaal beleid in Groot-Bijgaarden. Hierdoor krijgt het eindelijk de voorzieningen die ze verdient!

Sociale campus

In een...

Ons is ter ore gekomen dat er niet alleen onrust bestaat over het RUP , maar dat ook het feit dat er op de campus kandidaat-vluchtelingen, terwijl ze wachten op de uitspraak over hun dossier, gehuisvest zullen worden, vragen oproept bij de bevolking. Daar willen wij als kartel graag op ingaan want volgens ons is er geen reden tot bezorgdheid.

Eerst enige feiten en cijfers:

1) De...

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen en de BPA's. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is...

Het RUP Bosstraat biedt vooral kansen voor Groot-Bijgaarden: beschermen wat er is en regelen wat er komt met meer ruimte voor de school, voor sport en voor meer (openbaar) groen.

Het hele gebied waar we het over hebben is door de Vlaamse overheid vastgelegd als bouwgrond (was daarvoor trouwens al woonuitbreidingsgebied) en kan dus als we niets doen volledig worden...

Op de morgen van 14 oktober 2012 begon Open VLD als grootste partij van Dilbeek aan de gemeenteraadsverkiezingen. De grootste was ze al een hele tijd en gedurende 21 jaar leverde ze dus de burgemeester én de meerderheid van de schepenen. De grootste partij zijn betekende ook het voor het zeggen hebben en zowat alles beslissen, zonder rekening te houden met de coalitiepartner en zeker niet met...

Nadat het in enkele van onze buurgemeenten (waaronder Asse, op voorstel van Groen Asse) al werd goedgekeurd, zal het principe van doorlopende straten ook in Dilbeek worden toegepast.

Een doorlopende straat is een straat die voor auto's doodloopt, maar waar fietsers en voetgangers wel door kunnen omdat er een trage weg op aansluit. In Dilbeek hebben we hier nog veel trage wegen...

Binnen het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Bosstraat, op dit ogenblik in openbaar onderzoek, is er plaats voorzien voor een sociale Welzijnscampus. Ondanks de commotie die is ontstaan rond een lokaal opvanginitiatief op de campus, is dit een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van het sociaal beleid in Groot-Bijgaarden.

In een Welzijnscampus is er in de eerste plaats ruimte...

Voor de eerste maal zitten er groenen in het schepencollege in Dilbeek. Dit brengt uiteraard een aantal vernieuwingen met zich mee.

Geen grint, wel groen

Wanneer je door Dilbeek rijdt, kan je er niet omheen: naast elk voetpad, elk pleintje, elke straat ligt er een grote hoop rood grint. Jarenlang was de beleidskeuze: "We kappen het maar...

Wanneer u dit leest, hebben we er met het gemeentebestuur al één gemeenteraad (een marathonzitting van vijf uur) en een twaalftal colleges op zitten. Het zijn al twee drukke maanden geweest, tijd voor een stand van zaken.

Belastingen moesten omhoog

Wat Groen al jarenlang zegt, dat de belastingen in Dilbeek kunstmatig laag werden gehouden door eenmalige...

Samen met drie andere gemeenten werd Dilbeek gekozen door de provincie om een Welzijnscampus op te richten. Hoewel hier veel commotie rond ontstond, is dit echt een belangrijke stap in de ontwikkeling van het sociaal beleid in onze gemeente.

Sociale infrastructuur

In een Welzijnscampus is er in de eerste plaats ruimte voorzien voor verschillende...

Pagina's