College trekt beslissing verkoop Pampoelhuis in

20 November 2019

College trekt beslissing verkoop Pampoelhuis in

Op de gemeenteraad van september nam de meerderheid de omstreden beslissing om het pampoelhuis en de academiegebouwen op het gemeenteplein in Groot-Bijgaarden te verkopen. “Er was nochtans hevig protest tegen deze beslissing en de oppositie legde stevige inhoudelijke argumenten op tafel”, zegt Jasper De Jonge (Groen-sp.a). Niet alleen zou beeldbepalend erfgoed zonder voorwaarden uit handen zou worden gegeven, ook de schoolgebouwen – waarin de academie gevestigd is- zouden verkocht worden. Jef Vanderoost verklaart: “Het Dilbeekse college had zelf geen enkel initiatief genomen om hierover in overleg te gaan met de academie of de gemeente Sint-Agatha-Berchem die het filiaal uitbaat”. “Bovendien werd een brief daaromtrent door het college niet aan de raadsleden bezorgd”, zegt Yann Robbe (DNA!). Jasper De Jonge: “Het dossier was onvolledig en bevatte heel wat juridische onregelmatigheden”. Na de beslissing op de gemeenteraad dienden Jasper De Jonge, Jef Vanderoost en Yann Robbe daarom gezamenlijk een klacht in bij de gouverneur. Jef Vanderoost: “Onze klacht heeft blijkbaar indruk gemaakt: het schepencollege wacht zelfs het oordeel van de gouverneur niet af en stelt nu zelf voor om de beslissing in te trekken”. “We hopen dat deze meerderheid nu inziet dat de onvoorwaardelijke verkoop van dit Dilbeekse erfgoed een slecht idee is”, zegt Yann Robbe. Er zijn immers veel betere alternatieven om dit erfgoed in eigendom te houden en toch een nieuwe gebruiker te vinden die investeert in een nieuwe bestemming. Jef Vanderoost: “Op de gemeenteraad stelden we voor om voor het Pampoelhuis via een wedstrijd in erfpacht te te geven zodat we als gemeente impact hebben op het toekomstige gebruik”. Zonder gelijkwaardig functioneel en financieel alternatief in de buurt is het voor CD&V, Groen-SPa en DNA! ook onaanvaardbaar dat het filiaal van de academie deze gebouwen moet verlaten. “We hopen dat het college nu eerst grondig nadenkt en met alle betrokkenen overlegt vooraleer ze een nieuw voorstel over dit patrimonium voorlegt aan de gemeenteraad”, besluit Jasper De Jonge.