Concrete maatregelen in klimaatactieplan

11 Maart 2016

Eind 2015 werd het Dilbeekse klimaatactieplan goedgekeurd. Hiermee zetten we een eerste stap naar drie doelstellingen: 20% minder CO2, 20% minder energieverbruik en 20% meer hernieuwbare energie tegen 2020!    

Eind vorig jaar werd in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord afgesloten. Bewijs dat het besef doorgedrongen is dat klimaatverandering een ernstig probleem is waar we NU iets aan moeten doen.

 

Met het oog op een duurzamere toekomst is Dilbeek dan ook gestart met een ambitieus klimaatactieplan. Hierin staat beschreven op welke thema's of sectoren ingezet zal worden en welke concrete maatregelen zullen worden genomen om de drie doelstellingen te bereiken tegen 2020. Op lange termijn zijn de plannen zelfs nog een pak ambitieuzer: tegen 2040 moet de uitstoot met 50% verminderd worden, tegen 2060 is het de bedoeling om volledig klimaatneutraal te zijn.

 

Het gaat om een volledig becijferd plan met 283 concrete maatregelen: voor elke maatregel is bepaald hoeveel die gaat kosten én hoe het wordt betaald. Geen lege doos dus! Het is ook gebaseerd op wetenschappelijke gegevens. Zo werd er al een nulmeting uitgevoerd waardoor we perfect weten hoeveel CO2 Dilbeek uitstoot. Deze metingen zullen ook herhaald worden zodat we weten of we op koers liggen of niet.

 

Europese doelstelling

Ons klimaatactieplan is niet enkel een Dilbeeks project: het wordt op provinciaal niveau gecoördineerd én kadert in een groot Europees programma. Deelnemende gemeenten leggen eigen accenten, iedere gemeente is immers verschillend maar er werd ons van hogerhand wel veel aangereikt. Om de klimaatverandering tegen te gaan is samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de gemeente als met andere overheden. Als iedereen op zichzelf werkt, zal er weinig gebeuren.Iets wat de Dilbeekse oppositie jammer genoeg niet bijster goed begrepen blijkt te hebben...

 

Concrete maatregelen

Dit plan is geen theoretische oefening, dat blijkt uit concrete maatregelen waarmee we vandaag al CO2 besparen, waaronder de installatie van LED-verlichting in publieke gebouwen, het reduceren van materiaalverspilling door herbruikbare bekers uit te lenen, brandstofbesparing door elektrische wagens en fietsen aan te kopen, de succesvolle samenaankoop van zonnepanelen... Daarnaast zal er ook een thermo-scan van Dilbeek worden uitgevoerd, zodat we zien waar er het meest wordt uitgestoten en we zo snel mogelijk grote resultaten kunnen boeken.

 

Het volledige Klimaatactieplan Dilbeek kan je vinden op de gemeentelijke website. Neem zeker eens een kijkje!