Dilbeek herbevestigt engagement als diervriendelijke gemeente

26 Juni 2019

Dilbeek herbevestigt engagement als diervriendelijke gemeente

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Dilbeek, op voorstel van Groen-raadslid Jasper De Jonge, haar engagement herbevestigd om het label ‘Diervriendelijke Gemeente’ van de provincie Vlaams-Brabant te behouden. Eind mei werd het vernieuwde label ‘Diervriendelijke Gemeente’ gelanceerd door de provincie Vlaams-Brabant, met steun van GAIA. Hierbij werden er een aantal nieuwe vereisten toegevoegd waaraan gemeenten moeten voldoen om het label te krijgen, of te behouden. Gemeenten die reeds over het label beschikten, waaronder Dilbeek, krijgen één jaar de tijd om de nodige wijzigingen te doen. Met het indienen van dit aanvullend punt op de gemeenteraad, wil Groen dierenwelzijn hoog op de agenda houden. Gemeenteraadslid Jasper De Jonge licht toe: “Reeds door het vorige bestuur, onder impuls van onze Groene schepen Karel De Ridder, werd er sterk ingezet op dierenwelzijn. Denken we maar onder meer aan de maatregelen rond vuurwerk, de nieuwe hondenlosloopweides, of een consequent handhavingsbeleid rond dierenwelzijn.” Als Dilbeek het label wil behouden zullen er echter nog een aantal reglementaire wijzigingen nodig zijn, onder meer in het politiereglement en het Reglement Ambulante en Kermisactiviteiten. Met dit punt wilde Groen dan ook oproepen dat de noodzakelijke wijzigingen tegen het einde van het jaar worden goedgekeurd door alle bevoegde organen, zodat we als Dilbeek zonder probleem het label ‘Diervriendelijke gemeente’ kunnen behouden. Jasper De Jonge (Groen) is blij met de goedkeuring: “Met de goedkeuring van ons aanvullend punt herbevestigt de gemeenteraad (gelukkig) het engagement om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor het behouden van het label ‘Diervriendelijke Gemeente’. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich geëngageerd om tegen het einde van het jaar alle nodige maatregelen te nemen, met een voorstelling op een gemeenteraadscommissie. We zullen er met Groen op letten dat ze zich zeker aan hun woord houden.”   Afbeelding: logo 'diervriendelijke gemeente' van de provincie Vlaams-Brabant