Dilbeek kleurt weer een stukje groener

30 September 2015

En dat bedoelen we niet enkel partijpolitiek, maar vooral letterlijk! Er worden namelijk opnieuw een aantal mooie natuurprojecten uitgevoerd in onze gemeente en dit onder meer dankzij subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.  Toegangsdreef La Motte

Een eerste project waarvoor de gemeente subsidies krijgt, is de heraanleg van de toegangsdreef naar kasteel La Motte. Een aantal jaren geleden werden er aan de voorkant van het kasteeldomein een reeks bomen gekapt. Dat perceel zal nu biodivers worden ingericht, met onder andere de aanleg van een sleedoornhaag en een bloemenweide en het planten van een paar nieuwe parkbomen. Ook zal er haagbeuk worden aangeplant, samen met verschillende voorjaarsbloeiers.

 

Renbaanpark

De gemeente zal de achterste zone van het Renbaanpark volledig heraanleggen. Aan de verbinding Leliestraat-Draverslaan is het park immers volledig dchtgegroeid. De bedoeling is om via hakhoutbheer deze boszone weer open te maken. Dit heeft niet alleen veel ecologische voordelen, maar zorgt er ook voor dat we deze trage weg weer echt promoten als een veilige verbinding. Goed voor mobiliteit én milieu dus!

 

Wolsempark

Een derde natuurproject dat kan worden uitgevoerd dankzij de steun van de provincie is de opwaardering van de groene zone aan Wolsem tot een echt buurtpark. Zo kunnen buurtbewoners kennis maken met natuurbeheer, meer specifiek gericht op de Dilbeekse koestersoorten.

 

Ingroenen begraafplaats Itterbeek

Een vierde project, het enige van deze vier voorbeelden zonder subsidies van de provincie, is de ingroening van de begraafplaats in Itterbeek.Zoals in onze Groenkrant reeds werd aangekondigd, werkt de gemeente Dilbeek aan een project waarbij stelselmatig alle Dilbeekse begraafplaatsen worden ingegroend. Als eerste werd het kerkhof van Sint-Gertrudis-Pede onder handen genomen. In een tweede fase was het de beurt aan Itterbeek. Naast het feit dat het resultaat gewoon veel mooier is dan grind, heeft het ook positieve effecten op de biodiversiteit en de waterhuishouding. Het resultaat mag zeker gezien worden.

 

Herdebeekbos

Onze inspanningen om Dilbeek te herbebossen wordt beloond: terwijl de bomen stilletjesaan aan het groeien zijn op deze oude stortplaats, werd het dit project genomineerd voor een koesterster door de provincie. Een mooie aanmoediging!