Dilbeek sluit overeenkomst 'Duurzaam Bouwadvies voor Particulieren' af

24 December 2016

Ook de komende drie jaar zullen de Dilbeekse inwoners gratis duurzaam bouwadvies kunnen krijgen! Karel De Ridder, onze groene schepen: "We willen mensen die duurzaam willen (ver)bouwen vanuit de gemeente graag ondersteunen. Door dit advies gratis te maken geven we hen graag een duwtje in de rug!" Op het college van burgemeester en schepenen van maandag 19 december heeft het college beslist om de samenwerkingsovereenkomst 'Duurzaam Bouwadvies voor Particulieren' af te sluiten met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant en met Dialoog. Hierdoor zal het duurzaam bouwadvies (over isolatie, ventilatie, waterbesparing, ...) dat deze organisaties geven aan (ver)bouwers de volgende drie jaar gratis zijn voor de Dilbekenaar, aangezien de gemeente de kosten voor deze adviezen op zich neemt en rechtstreeks aan deze organisaties zal storten. Normaal gezien kost dit advies voor de burger 25 euro voor bouwadvies op basis van plannen & 50 euro voor bouwadvies ter plaatse in de betrokken woning. Nu niets meer.

Let wel, het aantal adviezen per jaar is beperkt tot 60 per jaar. De voorbije drie jaar kwamen ze echter nog niet aan 15 adviezen per jaar. De gemeente hoopt dan ook de volgende jaren het aantal adviezen sterk te verhogen. De gemeente krijgt door deze overeenkomst ook driemaandelijks een overzicht van het aantal adviezen en kan dit dus goed opvolgen.

Meer info op: http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/provinciaal-steunpunt-duurzaam-bouwen/duurzaam-bouwadvies/index.jsp