Dilbeek vervangt textielcontainers door sociale huis-aan-huisinzameling

11 December 2016

 Vanaf 2017 zal het Dilbeekse textielafval niet langer worden ingezameld via textielcontainers. De gemeente kiest voor een nieuwe manier van werken: elke twee maand zal het Dilbeekse textielafval huis-aan-huis worden opgehaald door drie sociale organisaties. Een mooie verwezenlijking van onze schepen Karel De Ridder & de dienst milieu van de gemeente! Nieuwe manier van werken

Op dit moment staan er 44 textielcontainers in het Dilbeekse straatbeeld. Deze containers zijn niet enkel van sociale organisaties maar vooral ook van puur commerciële bedrijven die vooral met het oog op winst en zonder lokaal hergebruik, al dan niet met toelating van de gemeente, textiel inzamelen. De gemeente wil hier paal en perk aan stellen en kiest nu voor een samenwerking met drie sociale organisaties (Televil vzw, Wereld Missie Hulp vzw en Spullenhulp vzw) die samen huis-aan-huis textiel zullen inzamelen. Hierdoor zal het textiel niet alleen lokaal hergebruikt worden, maar worden ook veel projecten uit de derde & de vierde wereld gesteund.

De huis-aan-huisinzameling zal gebeuren met gemeentelijke textielzakken die in elke bus in Dilbeek zullen worden geleverd. Deze zijn ook beschikbaar bij de dienst milieu, op het recyclagepark en bij de Kringwinkel. Textiel zal ook nog steeds kunnen worden binnengebracht in het recyclagepark en de Kringwinkel.

Zwerfvuil

Naast de sociale voordelen zal deze maatregel ook zorgen voor properdere straten. Textielcontainers trekken namelijk enorm veel zwerfvuil en sluikstorten aan. Doordat textiel huis-aan-huis zal worden ingezameld, maken we sorteren ook eenvoudiger, wat de restafvalzak lichter maakt & de afvalberg kleiner!