Dilbeek wint Vlaamse klimaatprijs met Kyoto in het Pajottenland

24 December 2016

 Op de afgelopen Vlaamse klimaattop van 1 december kreeg ook Dilbeek met het project Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei de Vlaamse klimaatprijs uitgereikt! Met deze prijs wilt de Vlaamse regering lokale projecten rond klimaat en duurzame energie extra in de schijnwerpers zetten. Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei is immers een intergemeentelijk project van de 15 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei samen met vele middenveldorganisaties.  Vanuit het plattelandscentrum de Paddenbroek in Gooik worden reeds sinds 2009 concrete acties rond duurzame energie georganiseerd voor gezinnen, landbouwers, scholen en gemeenten. Het doel is om tegen 2040 30% CO2 te besparen door het energieverbruik in de streek te halveren en door voor 100% zelf energie op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen. Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei organiseert jaarlijks met de gemeenten en wooninfopunten informatie- en groepsaankoopavonden voor isolatie, isolerende beglazing, PV zonnepanelen en condensatieketels. Reeds 1728 gezinnen uit de streek hebben deelgenomen aan deze groepsaankoopacties. Gemiddeld bespaart een gezin hiermee jaarlijks € 268. Alles samen sparen we jaarlijks het equivalent van 670 000 liter mazout uit.

Verder worden gezinnen via de Kyotomobiel in hun wijk individueel begeleid bij het energiezuiniger maken van hun woning. Op 2 jaar tijd zijn zo 240 gezinnen in 4 wijken geholpen met een energie-audit en de opvolging van renovatiewerken, waarvan 62 gezinnen in Dilbeek, samen goed voor 117 ton CO2 besparing. 

Ten slotte is vanuit het Kyotoproject ook de lokale burgercoöperatie Pajopower opgericht. Via deze coöperatie kunnen alle inwoners van de regio rechtstreeks investeren in lokale projecten rond duurzame energie. Momenteel kunnen geïnteresseerden nog intekenen op het lopende LED-project met de stad Halle. Nieuwe projecten rond waterkracht op de Mark, schoolrenovaties en PV zonnepanelen op grote gebouwen worden momenteel voorbereid.

Meer informatie over al deze acties kan je vinden op www.kyotoinhetpajottenland.be of www.pajopower.be, bij de coördinator van het Kyotoproject Bruno Moens in het plattelandscentrum de Paddenbroek via [email protected], 02/306.45.62 of bij de Dilbeekse milieudienst.