Dilbeekse financiën toch niet zo rooskleurig

31 Mei 2012

Enkele maanden geleden kreeg het gemeentebestuur van Dilbeek in het Laatste Nieuws een uitstekend rapport voor zijn beheer van de gemeentelijke financiën. Volgens Groen Dilbeek is het gehele plaatje toch niet zo rooskleurig als het wordt voorgesteld. "Het gemeentebestuur is er trots op dat het lage belastingstarieven heeft, maar ze zijn op hun grenzen gestoten", zegt Groen Dilbeek. Op de gemeenteraad van 22 mei werd er namelijk door de meerderheid een voorstel goedgekeurd om 5 miljoen euro te lenen. De motivering hiervoor is dat de uitgaven van het gemeentebestuur "niet volledig worden gecompenseerd met inkomsten". En dit terwijl er aan de andere kant met hoogdringendheid budgetwijzigingen moesten worden goedgekeurd en er tal van verschuivingen zijn om verschillende kleinere projecten te financieren, omdat er onvoldoende budget is.Groen Dilbeek is absoluut niet tegen deze projecten, integendeel er zou zelfs meer moeten worden geïnvesteerd als we de opgelopen achterstand van de laatste jaren wat willen inhalen, maar wel tegen de manier waarop dit gebeurt. Aan de ene kant zwaaien met goede rapporten, maar aan de andere kant de gewone werking niet meer kunnen financieren, is geen goed beleid. Lenen kost nu eenmaal geld, 322.000 euro intresten voor deze 5 miljoen, terwijl er eigenlijk nog meer geleend zou moeten worden om alle in de begroting beloofde werken te kunnen uitvoeren. Beter zou zijn voldoende inkomsten te genereren, zodat de gemeente meer 'zelfbedruipend' is en geen geld meer moet worden geleend om de vaste kosten te betalen. Dit noemt men autofinanciering en vorig jaar kwam het VLD-CD&V-NVA-DNA college 2,3 miljoen euro te kort om dit te realiseren. Dit na nochtans een jaar van het hanteren van de kaasschaaf waarbij alle gemeentelijke diensten en verenigingen flink moesten bezuinigen en inleveren.

Daarnaast is ook de manier waarop deze cijfers worden gehaald zeer eenzijdig. Elk jaar weer opnieuw wordt maar ca een derde van alle geplande investeringswerken uitgevoerd. Zo is het natuurlijk makkelijk van geld over te hebben. Als je van alle aan de burger beloofde investeringswerken maar voor 1/3de uitvoert! Tevens zitten we in Dilbeek ook beduidend onder het aantal nodige ambtenaren om het steeds groter wordend takenpakket te verrichten. Het gemiddelde in Vlaanderen qua gemeentelijk personeel is 8,07 personen per 1000 inwoners terwijl dat in Dilbeek maar 5,47p / 1000 inw is! Zo kiest het Dilbeeks bestuur er duidelijk voor om het vele werk voor zich uit te schuiven, naar de toekomstige generaties . Dit is een zware hypotheek leggen op die toekomstige generaties, en op de toekomst van Dilbeek en is onverantwoord. Dat de wegen in Dilbeek als gevolg hiervan tot de slechtste van Vlaanderen behoren en er al twintig jaar niet meer wordt geïnvesteerd in onder meer fiets- of voetpaden, moet de burger er dan maar bijnemen. Dit pikken wij groenen niet langer, iemand moet het durven zeggen. De opgelopen achterstand heeft zijn limieten ruimschoots bereikt.