Dilbeekse meerderheid weigert indexering subsidie mantelzorg

26 Maart 2019

Dilbeekse meerderheid weigert indexering subsidie mantelzorg

Op de raad van 26 maart 2019 stelde raadslid Jasper De Jonge (Groen) voor om het subsidiebedrag voor mantelzorgers te indexeren en om de leeftijdsvoorwaarde in dit reglement te schrappen. Ondanks de beperkte financiële impact weigerde de meerderheid het voorstel. “Het subsidiereglement mantelzorg was sinds 2003 niet meer gewijzigd. Aangezien er geen indexatie was voorzien in het reglement, daalt de reële waarde van het subsidiebedrag dus al sinds 2003”, legt Jasper De Jonge uit. “Met onze fractie stelden we daarom voor om het subsidiebedrag per maand te verhogen van 40 naar 60 euro per maand.” “Ons tweede voorstel was om de leeftijdsvoorwaarde te schrappen. Mantelzorgers die een persoon van minder dan 65 jaar met een chronische ziekte verzorgen, verdienen volgens ons evenveel ondersteuning als zij die dit doen voor personen die ouder zijn dan 65 jaar.” Weigering door meerderheid De meerderheid, bij monde van schepen van financiën Deleu, keurde het punt af. De motivatie hiervoor was dat de meerderheid ‘geen voorafnames wenste te doen op het nieuwe meerjarenplan’. Jasper De Jonge repliceert: “De nieuwe meerderheid had vorige maand geen enkel probleem om de politiebegroting goed te keuren zonder een goedgekeurd gemeentelijk budget. Met zelf voorafnames doen, hadden ze dus blijkbaar geen enkel probleem.” “Het gaat hier om een zeer beperkt bedrag dat toch een grote impact heeft voor de mantelzorgers, die alle mogelijke ondersteuning verdienen. Het feit dat de meerderheid dit kleine punt weigert, is absoluut geen goed teken voor de toekomst van welzijn in Dilbeek voor de rest van deze legislatuur.”