Doorlopende straten: binnenkort ook in Dilbeek

23 April 2013

Nadat het in enkele van onze buurgemeenten (waaronder Asse, op voorstel van Groen Asse) al werd goedgekeurd, zal het principe van doorlopende straten ook in Dilbeek worden toegepast. Een doorlopende straat is een straat die voor auto's doodloopt, maar waar fietsers en voetgangers wel door kunnen omdat er een trage weg op aansluit. In Dilbeek hebben we hier nog veel trage wegen, die bovendien door de werkgroep Trage Wegen uitstekend zijn geïnventariseerd, en als gevolg daarvan hebben we zeker genoeg doodlopende straten waar dit het geval is.Aangezien de gemeente Dilbeek onlangs lid werd van Steunpunt Straten, samen met de Internationale Voetgangersfederatie (IFP) bedenker van het idee, zal de gemeente binnenkort stickers ontvangen zodat men ook in Dilbeek kan beginnen met de uitvoering van dit uitstekende idee! Deze maatregel moet er toe leiden dat het netwerk aan voet- en buurtwegen veel meer gebruikt zal worden en moet de samenhang van de publieke ruimte ten goede komen. Het past ook perfect in het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte Privé vervoer).