Milieu

Dilbeek is gelukkig nog steeds een groene gemeente. Onze open groene ruimte blijft echter onder druk staan en bescherming ervan blijft noodzakelijk. Hieronder kan je alle artikels vinden die te maken hebben met milieu- en natuurbescherming, openbaar groen en open ruimte.

Actueel

Sinds eind juli kan iedereen de jachtplannen online inkijken. Na controle is gebleken dat in onze gemeente bijna heel Schepdaal, Bodegem, Itterbeek en Sint- Ulriks-Kapelle is ingekleurd als jachtgebied. Inclusief scholen, woonwijken, rusthuizen, het Castelhof en het volledige terrein van het OCMW. Dat zijn toch geen jachtgebieden?!

...

Dilbeek is nog in grote mate een groene gemeente en daar zijn wij als Dilbekenaren allemaal terecht trots op. Er is dan ook geen enkele partij die in 2018 niet zal pleiten voor het 'behoud van het groene karakter van onze gemeente'. Uiteraard Groen ook. Maar het moet verder gaan dan holle slogans. Andere partijen zijn vaak voor het groene karakter ... tot er een...

De Dag van de Dilbekenaar, het jaarlijkse grote volksfeest, stond dit jaar in het teken van ‘Warm Dilbeek’. Er was dan ook geen beter moment om de campagne ‘Uit Je Dak’ te lanceren. Groen Dilbeek zag dat het goed was!

De ‘Uit Je Dak’-campagne draait rond een thermografische luchtscan met een...

Pagina's