Milieu

Dilbeek is gelukkig nog steeds een groene gemeente. Onze open groene ruimte blijft echter onder druk staan en bescherming ervan blijft noodzakelijk. Hieronder kan je alle artikels vinden die te maken hebben met milieu- en natuurbescherming, openbaar groen en open ruimte.

Actueel

En dat bedoelen we niet enkel partijpolitiek, maar vooral letterlijk! Er worden namelijk opnieuw een aantal mooie natuurprojecten uitgevoerd in onze gemeente en dit onder meer dankzij subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Toegangsdreef La Motte

Een eerste project waarvoor de gemeente subsidies krijgt, is de heraanleg van de toegangsdreef...

Op voorstel van ons OCMW-raadslid Jasper De Jonge heeft de OCMW-raad op 26 mei unaniem beslist om in de toekomst steeds een ethische clausule en duurzaamheidscriteria op te nemen in de bestekken van zijn overheidsopdrachten. Groen is heel tevreden met deze beslissing! Het is immers aan het OCMW als openbaar bestuur om op deze vlakken het goede voorbeeld te geven.

 

"Dit...

In onze Groenkrant van november kon je al lezen dat Dilbeek samen met de provincie Vlaams-Brabant voluit gaat voor klimaatneutraliteit. De voorbije maanden bewijzen dat dit geen loze woorden waren!

 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Een motto waar we ons graag aan houden. Een van de eerste maatregelen richting klimaatneutraliteit was dan ook...

Pagina's