Milieu

Dilbeek is gelukkig nog steeds een groene gemeente. Onze open groene ruimte blijft echter onder druk staan en bescherming ervan blijft noodzakelijk. Hieronder kan je alle artikels vinden die te maken hebben met milieu- en natuurbescherming, openbaar groen en open ruimte.

Actueel

Met het oog op de verbetering van de biodiversiteit steunt de provincie Vlaams-Brabant , met onze Groen-deputé Tie Roefs, gemeenten die natuurprojecten uitwerken. Voor de periode 1/1/2013-15/10/2014 werd er hiervoor in totaal bijna 240.000 euro aan subsidies uitgekeerd, voor 31 projecten in 23 gemeenten. Ook in Dilbeek werden er zo een aantal waardevolle projecten ondersteund....

Dat het ingroenen van grindstroken straten een mooier uitzicht geeft en het onderhoud goedkoper en ecologischer maakt, wisten we al. Nu blijkt uit ervaringen van de onderhoudsploeg van de gemeente ook dat er in de ingegroende stroken tot maar liefst driekwart minder zwerfvuil ligt dan tevoren!

Ondertussen is al een groot gedeelte van onze gemeente ingegroend, zowel door het eigen...

Op 25 juni ondertekende Dilbeek samen met 56 andere gemeenten het Vlaams-Brabantse burgemeestersconvenant. De gemeente engageert zich zo om mee de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering.

Eind september betoogden wereldwijd honderdduizenden mensen om meer te doen tegen de klimaatverandering. Want ook in 2014 wordt er jammer genoeg nog steeds meer CO2 uitgestoten. Het is dus...

Pagina's