Planning en mobiliteit

Hieronder kan je alle artikels vinden die te maken hebben met ruimtelijke ordening, openbare werken en mobiliteit.

Actueel

Tijdens de gemeenteraad van september werd het Masterplan Dilbeek goedgekeurd, na een voorbereidingstraject van enkele jaren. Met dit Masterplan bepaalt de gemeente welke richting ze uit wil met de Dilbeekse kern.

Het doel van het Masterplan is om Dilbeek verder uit te bouwen tot een plaats waar het voor alle inwoners goed wonen, werken, spelen én leven is. Als groene partij zijn we...

Binnen het RUP Bosstraat, waar net het openbaar onderzoek over is gevoerd, is er ook plaats voor een sociale Welzijnscampus. Ondanks de commotie die er is ontstaan, is dit een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van het sociaal beleid in Groot-Bijgaarden. Hierdoor krijgt het eindelijk de voorzieningen die ze verdient!

Sociale campus

In een...

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen en de BPA's. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is...

Pagina's