Een aantal Groene beleidspunten

16 April 2013

Voor de eerste maal zitten er groenen in het schepencollege in Dilbeek. Dit brengt uiteraard een aantal vernieuwingen met zich mee. Geen grint, wel groen Wanneer je door Dilbeek rijdt, kan je er niet omheen: naast elk voetpad, elk pleintje, elke straat ligt er een grote hoop rood grint. Jarenlang was de beleidskeuze: "We kappen het maar vol". Een van de groen-rode punten in het bestuursakkoord is dan ook de aanleg van meer grasstroken. Zij vergen minder onderhoud, zijn goedkoper, mooier én ze spoelen niet in de riolering bij elke fikse regenbui. Ook het ingroenen van de kerkhoven, nog plaatsen met een overvloed aan grint, wordt op dit moment onderzocht. De volgende jaren zullen we nog verder werk maken van de vergroening van Dilbeek.

Groen-sp.a wil open ruimte beter beschermen

Deze legislatuur zullen er verschillende Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP) gemaakt worden (zie het bericht over het RUP Bosstraat hiernaast). Er is de laatste jaren echter al veel open ruimte in Dilbeek verdwenen. Deze ruimte moeten we prioritair beschermen. Onder invloed van Groen-sp.a zal daarom alles wat te maken heeft met Ruimtelijke Planning vertrekken vanuit het RUP Natuurlijke Structuren, waarin groene corridors bevestigd en groene en open ruimtegebieden beschermd worden. Op basis daarvan kunnen we dan bijvoorbeeld nieuwe (speel)bossen planten. Dilbeek is nog een groene gemeente, we hebben nog mooie natuur. En als het aan ons ligt, blijft dit zo.

Dilbeek voert duurzaamheidstoets in

Welke eisen stel je wanneer je iets koopt? Enkel de verhouding prijs-kwaliteit? Of stel je meer eisen? De nieuwe meerderheid heeft op deze laatste vraag "ja" geantwoord, door de bio-, fair trade- en duurzaamheidstoets in te voeren. Daardoor zullen we bij de aankoop van bijvoorbeeld drank zo veel mogelijk kiezen voor lokale producten. In tweede instantie (wanneer iets niet lokaal wordt geproduceerd) kiezen we steeds voor fair trade.

Community Land Trust verlaagt woonkost

De ruimte is schaars in Dilbeek, daarom zijn de grond- en woningprijzen er ook hoog. Nieuwe en creatieve ideeën zoals een Community Land Trust zijn dan ook heel erg welkom. Hierbij blijft de overheid eigenaar van de grond, en krijgt ze bij elke verkoop van het huis dat erop staat een percentage. Dit heeft twee grote voordelen: de aankoopprijs zal steeds lager liggen aangezien burgers de grondprijs niet moeten betalen én de overheid heeft blijvende inkomsten die het kan blijven investeren in betaalbaar wonen. Onder andere in Brussel loopt er al een succesvol project, en de volgende zes jaar zal ook Dilbeek een proefproject starten. Het zal niet alle woonproblemen oplossen, maar het kan er wel gedeeltelijk voor zorgen dat jonge mensen zullen kunnen blijven wonen in Dilbeek.