Een Groen(e) greep uit de gemeenteraad van 26 juni 2012

27 Juni 2012

Vermindering subsidie inbraakbeveiliging Tijdens de voorbije gemeenteraad werd door de meerderheid beslist om de subsidie voor inbraakpreventie in gebouwen te verminderen van 250 euro naar 200 euro. Dit terwijl Dilbeek in een regio ligt met het hoogste aantal woninginbraken van heel België. Uit het politieverslag van dezelfde gemeenteraad bleek zelfs dat er stijging was opgetekend. Er wordt veel geroepen om veiligheid, maar wanneer er dan eens een goede maatregel is, wordt deze met 20 procent teruggeschroefd. Subsidies dienen om mensen te motiveren om bepaalde zaken te doen, maar wanneer er dan veel respons op komt, is de reactie van de meerderheid om de subsidie te verminderen. Enkel en alleen omdat er onvoldoende budget werd voor vrijgemaakt, en een verhoging van dit budget duidelijk totaal onbespreekbaar is. De vergelijking met het beleid rond subsidies voor energiebesparende maatregelen dringt zich op? Veiligheid is misschien geen typisch Groen thema, maar we kunnen echt onmogelijk achter een beslissing staan die mensen die nu de moeite doen om hun woning te beveiligen, bestraft enkel en alleen omdat er de gemeente een foute inschatting van de vraag ernaar had gemaakt. Het is blijkbaar gemakkelijk om als partij veiligheid als belangrijk thema naar voren te schuiven, maar moeilijk om er iets aan te doen.Het deksel van de beerput

10 jaar lang werden om de een of de andere reden een 200-tal aalputten onrechtmatig geledigd. Terwijl er al 10 jaar een reglement bestaat dat duidelijke regels oplegt. Toen Karel De Ridder, ons gemeenteraadslid, de vraag stelde waarom dit pas nu werd toegepast, kwam er een heel onduidelijk antwoord, mede omdat de meerderheid het er niet echt over eens was welke schepen bevoegd was. Een vorm van antwoord kwam wel van de burgemeester, namelijk dat het moest gezien worden als een elementaire dienstverlening, dat je "mensen toch een plezier moet doen" (citaat). Opnieuw een voorbeeld van 2 maten en 2 gewichten, waarbij mensen die de regels en reglementen volgen, worden bestraft.

200.000 euro is te veel

Terwijl de fietspaden er al jaren en jaren belabberd bijliggen, vooral omwille van een gebrek aan budget, werd er wel opnieuw een peperdure studie goedgekeurd van 200.000 euro in verband met de eventuele aanleg van fietspaden langs de Itterbeeksebaan en de as Doylijkstraat, IJsbergstraat en Jan De Trochstraat. Hoewel Groen natuurlijk pleit voor de aanleg van deze fietspaden, kan de vraag wel gesteld worden of 200.000 euro niet ietwat overdreven is. Studiebureaus zijn nu eenmaal duur en misschien zou het dan een betere oplossing zijn om iemand vast in dienst te nemen die zo'n studies kan uitvoeren.

Tweede verblijf als oplossing voor leegstand

De deur voor misbruik in verband met de leegstandbelasting werd wagenwijd open gezet tijdens de gemeenteraad. Als gevolg van het goedkeuren van de belasting op tweede verblijven werd er een nieuwe uitzondering in het reglement op de leegstandsbelasting gevoegd: tweede verblijven kunnen hier niet meer onder vallen. De terechte vraag van de Groen-fractie, namelijk dat het nu wel zeer eenvoudig wordt om onder de (hogere) leegstandsbelasting uit te komen door te beweren dat het gaat om een tweede verblijf, werd zelfs niet beantwoord, in tegenstelling tot ongeveer alle andere die zouden kunnen worden gesteld over leegstand, maar die hier niet aan de orde waren, en zelfs niet werden gesteld.