Gouverneur schorst besluit afschaffing voetwegen

13 December 2016

Op 21 november heeft de gouverneur het gemeenteraadsbesluit over de aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 99 en afschaffing van voetweg 102 geschorst. Hopelijk komt hiermee een einde aan deze slechte beslissing en zijn deze voetwegen eindelijk definitief gered! Schorsing door gouverneur

Op de gemeenteraad van 6 september 2016 keurde de gemeenteraad, met een meerderheid van o.a. de volledige Open VLD en de Franstaligen van UF, een aanvullend punt goed over de aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 99 en afschaffing van voetweg 102. Deze twee voetwegen vormen een heel mooie trage verbinding tussen de Ketelheidestraat en de Kluizenbosstraat én lopen door een prachtig stukje natuurgebied, maar volgens Open VLD, bij monde van Luc Deleu, moeten deze trage wegen toch verdwijnen. Voor meer info, lees ons artikel van september over deze zaak.

Na een ingediende klacht heeft de gouverneur nu dit gemeenteraadsbesluit met een reukje aan geschorst! Zo ontbraken er namelijk belangrijke stukken in het dossier én was het onpartijdigheidsbeginsel geschonden (we zijn dus zeker niet de enige die dat vonden ...).

De gemeenteraad moet nu binnen een termijn van 60 dagen het geschorste besluit hetzij intrekken, hetzij gemotiveerd rechtvaardigen, hetzij aanpassen. Met Groen-sp.a zijn we, net als het college van burgemeester en schepenen, uiteraard voor het intrekken van dit besluit. We hopen dat de rest van de gemeenteraad ook het licht zal zien ...

Bezwaar ten gronde

Aangezien het niet zeker was of de gouverneur dit besluit zou schorsen, hebben een aantal mensen van ons bestuur, waaronder onze voorzitter Jasper De Jonge, net als honderden anderen, een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend tegen deze beslissing. Ons bezwaarschrift kan je hieronder lezen. We hopen dat het niet langer nodig zal zijn maar anders kijken we uit naar de reactie van Open VLD op al deze bezwaarschriften. Tijd om kleur te bekennen.

BIJLAGEN:
bezwaar_voetweg_102.pdf