26 maart 2019 - meerderheid weigert verhoging mantelzorgpremie

19 September 2019

26 maart 2019 - meerderheid weigert verhoging mantelzorgpremie

1 aanvullend punt - niet aanvaard

Op de raad van 26 maart 2019 stelden we via een aanvullend punt voor om het subsidiebedrag voor mantelzorgers te indexeren en om de leeftijdsvoorwaarde in dit reglement te schrappen. Ondanks de beperkte financiële impact weigerde de meerderheid het voorstel. De motivatie hiervoor was dat de meerderheid ‘geen voorafnames wenste te doen op het nieuwe meerjarenplan’. De nieuwe meerderheid had vorige maand echter geen enkel probleem om de politiebegroting goed te keuren zonder een goedgekeurd gemeentelijk budget. Met zelf voorafnames doen, hadden ze dus blijkbaar geen enkel probleem.

Ondanks een weigering blijven we het de moeite vinden om aanvullende punten te agenderen, zodat ook de stemmen van onze kiezers niet verloren gaan.