25 juni 2019 - Dilbeek voor Dierenwelzijn

20 September 2019

25 juni 2019 - Dilbeek voor Dierenwelzijn

1 aanvullend punt - 1 vraag

Naast de, naar gewoonte, nogal lege agenda, dienden we vanuit Groen een vraag en een aanvullend punt in.

Met het indienen van dit aanvullend punt op de gemeenteraad, wil Groen dierenwelzijn hoog op de agenda houden. Eind mei werd immers het vernieuwde label ‘Diervriendelijke Gemeente’ gelanceerd door de provincie Vlaams-Brabant, met steun van GAIA. Hierbij werden er een aantal nieuwe vereisten toegevoegd waaraan gemeenten moeten voldoen om het label te krijgen, of te behouden. Gemeenten die reeds over het label beschikten, waaronder Dilbeek, krijgen één jaar de tijd om de nodige wijzigingen te doen. Met de goedkeuring (!) van dit punt vanuit de oppositie verbindt Dilbeek zich ertoe om de nodige maatregelen te nemen.

Daarnaast vroegen we of het bestuur van plan was om vierkant groen in te voeren. Spijtig genoeg met een negatief antwoord tot gevolg. Op de plaatsen waar nu verkeerslichten staan, wordt voorrang gegeven aan de doorstroming van het verkeer boven de verhoging van de verkeersveiligheid. Wat ons betreft een zeer spijtige keuze.