26 januari 2019 - uit de startblokken

05 Februari 2019

26 januari 2019 - uit de startblokken

6 amendementen: 2 aanvaard / 2 uitgesteld / 2 afgekeurd  

Op deze eerste inhoudelijke raad schoten we met Groen, opnieuw in de oppositie, snel uit de startblokken.

Het voornaamste inhoudelijke punt was dat over het huishoudelijke reglement van de raad. Misschien niet het meest boeiende onderwerp maar wel het reglement dat zal bepalen hoe wij ons werk de komende zes jaar zullen moeten doen.

Met Groen, bij monde van Jasper De Jonge, dienden we zes amendementen in bij het ontwerp van huishoudelijk reglement. Twee werden er unaniem aanvaard, twee terechte verduidelijkingen. Twee punten werden ingetrokken door ons, aangezien deze handelden over de werking van de gemeenteraadscommissies en de meerderheid, bij monde van de burgemeester, plechtig heeft beloofd om deze mee te nemen binnen de werkgroep die de komende maanden zal werken rond de toekomst van de commissies.

Twee punten werden tot slot niet aanvaard. Een eerste ging over het gelijkschakelen van de presentiegelden voor de zittingen van de gemeente. Gelet op het voornemen van de meerderheid, zoals geformuleerd door de burgemeester tijdens de installatievergadering, om de werking van de gemeenteraadscommissies te versterken, is het logisch dat het presentiegeld voor de commissies gelijk wordt geschakeld met het presentiegeld voor de raad, aangezien volgens deze logica het meeste inhoudelijke werk wel degelijk in de commissies zal moeten gebeuren. Door het presentiegeld vast te stellen op 90% van het maximaal toegelaten presentiegeld, is deze gelijkschakeling budgetneutraal en bracht dit amendement geen extra kosten met zich mee voor de gemeente. Een tweede ging over de verkiezing van de voorzitters van de gemeenteraadscommissies.

Hoewel niet al onze punten werd aanvaard, zijn er waarschijnlijk niet veel oppositieraadsleden die bij hun debuut twee amendementen aanvaard hebben gekregen. In elk geval een frisse start die veel moed geeft voor de komende weken, maanden en jaren!

Hier vind je een overzicht van al onze amendementen en voor voor wie graag de hele zitting bekijkt, hieronder vind je het verslag: