Groen - sp.a treedt toe tot Dilbeeks schepencollege

07 Februari 2013

Het zijn sinds 14 oktober een paar drukke maanden geweest: een spannende verkiezingsavond, veel avondvullende vergaderingen, een ambitieus coalitieakkoord en een mooi slotakkoord op 2 januari 2013 op de installatievergadering van de gemeenteraad met de eedaflegging van de allereerste Groene schepen van Dilbeek én van het Pajottenland! Op de avond van de verkiezingen bleek al bij de eerste uitslagen dat het een spannende avond ging worden. Naarmate er meer bureaus geteld waren, werd het spannender en spannender. Toen devolledige uitslag tenslotte volledig binnen was, werd het duidelijk dat Groen - sp.a als tweede winnaar van de verkiezingen er een zetel op vooruit ging. Meteen werd ook duidelijk dat we uitzicht hadden optoetreding tot de nieuwe meerderheid.Hoewel er toen al werd overeengekomen met N-VA en CD&V/DNA om samen te onderhandelen, moesten deze onderhandelingen op dat moment nog helemaal beginnen. Per gemeentelijke sector werd in werkgroepen besproken hoe er de volgende zes jaar kan gezorgd worden voor een écht nieuw beleid voor Dilbeek. Hoewel er natuurlijk discussies waren over bepaalde onderwerpen, was het algemene gevoel wel dat we met deze partijen willen zorgen voor een beter Dilbeek.

Het werden een paar drukke weken met een voorlopige conclusie op 31 oktober met het ondertekenen met de voordrachtsaktes. Na nog enkele weken uitdiepen van het bestuursakkoord, kwam het hoogtepunt er met de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe schepencollege.

Het resultaat is voor de allereerste keer een Groene schepen in Dilbeek. Na jarenlang oppositie voeren, zal Karel De Ridder zich deze legislatuur ontfermen over de volgende thema's: Ruimtelijk Planningsbeleid,Wonen en Huisvesting, Leefmilieu, Afvalvoorkoming, Openbare Reinheid en Groen, Internationale Samenwerking en Eerlijke Handel én Dierenwelzijn.

Er is de volgende zes jaar ontzettend veel werk te doen en ontzettend veel opgelopen achterstand in te halen. De afgelopen weken waren misschien al druk en dat worden de volgende zes jaar zeker. Maar die drukke agenda is maar een kleine moeite als we daarmee kunnen meewerken om van Dilbeek een warmere, groenere, socialere,... gemeente te maken.

Tenslotte willen we iedereen bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt: al onze kandidaten, iedereen die campagne voerde of een bord plaatste, en natuurlijk alle kiezers!

Heel erg bedankt en een gelukkig 2013!