Groen - sp.a trekt écht de kaart van de jeugd!

19 September 2012

Als jongere besef je meer dan ooit dat de wereld aan verandering toe is. Die verandering begint in jouw buurt. Jij kan mee bepalen hoe we andere keuzes maken. Bij Groen kies je voor betere en veiligere fietspaden en een uitbreiding van betaalbaar openbaar vervoer. Die zijn niet alleen goed voor het milieu, maar bovendien essentieel om je goedkoop en veilig te verplaatsen. Wil jij bovendien ook dat je gemeente echt werk maakt van een klimaatactieplan, de strijd tegen kinderarmoede en participatie door jongeren? Dan zit je zeker goed bij Groen. Voor jongeren zijn enkel oplossingen op lange termijn goed genoeg. Zet daarom op 14 oktober jong Groen talent aan het werk en zorg voor frisse ideeën in jouw gemeenteraad. Geen jongeren als lijstvulling. Wél jongeren die deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de afdelingen.

Alle partijen zetten graag wat jongeren op de lijst. Het grote verschil is dat bij Groen - sp.a jongeren niet alleen dienen om maar wat op de foto te staan en de jongerenstemmen aan te trekken. Zo werd Cedric Dujardin (vierde plaats) bijvoorbeeld aangeduid als campagneverantwoordelijke voor sp.a, onderhoudt Jasper De Jonge de ICT-kant van Groen Dilbeek en is Jonathan Ribbens (twaalfde plaats) waarschijnlijk de jongste secretaris van een Groen-afdeling van heel Vlaanderen. Drie voorbeelden van engagement, maar zeker niet de enige.

Geen jongeren zonder inspraak of interesse. Wél jongeren die actief meeschreven aan het programma en mee de prioriteiten bepaalden.

Bij alle vergaderingen over het programma waren bij ons jongeren aanwezig. En niet enkel aanwezig maar actief aanwezig. Geen enkel programmapunt werd niet getoetst aan hun mening. "De stem van de jeugd" klinkt er daarom duidelijk in door. Niets dus van punten rond jeugdbeleid waarbij de jeugd weinig of geen inspraak. Een voorbeeld hiervan is dat wij als enige partij in ons programma pleiten voor een echte fuifzaal. Iets wat toch echt leeft de jeugd(verenigingen).

Geen jongeren die worden weggemoffeld. Wél jongeren die vooruit worden geschoven om ook na de verkiezingen verantwoordelijkheid op te nemen.

Het beperkt aantal jongeren dat andere partijen op hun lijsten, staat zonder uitzondering ergens ver op hun lijst. Een voorbeeld om dit te illustreren: bij het begin van de volgende legislatuur (1 januari 2013) zullen er vier kandidaten zijn die in de top tien van een lijst staan, die jonger zullen zijn dan dertig jaar. Alle vier staan ze bij ons op de lijst! Ook als we kijken naar de top vijftien blijft de verhouding Groen - sp.a tegenover de andere partijen 6 tegen 2. Maar zelfs op basis van de hele lijst staan we ver op kop: negen kandidaten onder de dertig op 1 januari is iets wat geen enkele andere partij ons nadoet (cf. 4 bij Open VLD, 5 bij N-VA, 4 bij CD&V).

Zoals u ziet: Groen -sp.a is de enige partij die écht de kaart van de jeugd trekt!

 

Voor jongeren met inhoud, door jongeren met inhoud!

3. Jasper De Jonge

   Masterstudent rechten

   21 jaar

   uit Itterbeek

5. Cedric Dujardin

   werkt in de bewakingssector

   28 jaar

   uit Dilbeek

8. Maarten Van Ingelgem

   advocaat

   26 jaar

   uit Dilbeek

10. Hannah Demeyere

   studente

   18 jaar

   uit Sint-Martens-Bodegem

12. Jonathan Ribbens

   student politieke wetenschappen

   19 jaar

   uit Dilbeek

14. Sébastien Lorand

   geluidstechnicus

   22 jaar

   uit Dilbeek

15. Anne Charlier

   orthopedagoge

   28 jaar

   uit Dilbeek

17. Laurence Simon

   biomedicus

   24 jaar

   uit Dilbeek

25. Charlotte Hauwaert

   studente geschiedenis

   23 jaar

   uit Dilbeek

Geef onze jongeren op 14 oktober de kans om te zorgen voor toekomstgericht beleid!

 

Het deel rond jeugdbeleid uit ons programma

Het oplossen van een al lang bestaand, al vaak bediscussieerd, maar nog nooit opgelost probleem: het (eindelijk) bouwen van een volwaardige fuifzaal.

Blijven investeren in de modernisering en bouw van multifunctionele jeugdlokalen.

Het aanleggen van speelterreinen, verspreid over de gehele gemeente, zodat elk kind en elke jongere voldoende plaats heeft om zich uit te leven dicht bij huis. In de omgeving van deze terreinen moet het openbaar domein dan ook zo worden aangepast dat dit zo veilig mogelijk gebeurt.

Natuuraankoopbeleid onder andere richten op de ontwikkeling van speelbossen. Ook moet er bemiddeld worden met eigenaars rond bostoegankelijkheid voor jeugdverenigingen.

Uitbouwen van het Castelhof tot een volwaardig jeugdcentrum met jeugdherberg. Door zijn locatie (aan het station van Sint-Martens-Bodegem én een rechtstreekse busverbinding met Brussel Zuid) is het namelijk ideaal gelegen om als uitvalsbasis te dienen voor een citytrip naar Brussel, of een bezoek aan de glooiende heuvels van het Pajottenland. De slaapaccommodatie moet wel zo worden ingericht dat ze ook gemakkelijk te gebruiken is voor grotere groepen en jeugdbewegingen. Er bestaat al lang een vraag naar slaapaccommodatie voor jeugdverenigingen binnen Dilbeek en dit is mits een goede coördinatie perfect combineerbaar met een jeugdherberg.

Jongeren worden meer betrokken bij het beleid via de "gemeenteraad voor jongeren", die wel al bestaat maar die geactiveerd moet worden. Niet enkel de thema's die rechtstreeks de jeugdverenigingen raken worden besproken, maar wel alles wat in de gewone gemeenteraad aan bod komt. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de werking van de jeugdraad.

Dit zijn enkel de specifieke punten voor jongeren, punten die voor iedereen van toepassing zijn kunnen jullie elders op deze website vinden.