Groen daagt Dilbeek uit: onderzoek overkapping Ring

21 Januari 2018

Groen heeft voor het nieuwe jaar een wens voor Dilbeek: een betere gezondheid en meer ruimte voor de inwoners. Door de nabijheid van de Brusselse Ring ademen te veel inwoners van Dilbeek te veel fijn stof in, wat erg schadelijk is voor de gezondheid. Vooral de inwoners van Dilbeek die in de dichte omgeving van de Ring school lopen of wonen, lopen een te groot risico. Daarom wil Groen Dilbeek laten onderzoeken of de Ring tussen afrit 12 en afrit 14 overkapt kan worden. Hoe een overkapping er zou kunnen uitzien. "De Brusselse Ring ligt tussen afrit 12 en afrit 14 sowieso al dieper dan het omliggende landschap wat overkappen eenvoudiger maakt. Het is ook de zone waar de meeste woningen rond zijn gebouwd. Een overkapping zal voor minder geluidsoverlast voor de omwonenden zorgen, en voor meer groene zones," zeggen

Jim Ongena en Marieke Hoekendijk (Groen). Groen Dilbeek zal de komende maanden daarom op zoek gaan naar partners om het project verder vorm te geven.

Minder fijn stof en lawaai, meer groen

"Een overkapping van de Brusselse Ring heeft alleen maar voordelen voor Dilbeek en de Dilbekenaren", stelt Marieke Hoekendijk vast. "Zo kan de gezondheid van de omwonenden erop vooruitgaan door minder fijn stof en minder lawaaioverlast. In de dichte omgeving van de Ring liggen o.a. Regina Caelilyceum en verschillende jeugdbewegingen, waaronder Scouts Paloke en Chiro Iris. Ook net over de gemeentegrenzen liggen nog scholen die binnen de invloed liggen van het lawaai en fijn stof. Het moet een prioriteit zijn om de hoeveelheid fijn stof hier zoveel mogelijk te verminderen." 


        ?Gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij bevestigen dat de hinder door fijn stof  rond de Ring zeer hoog is.

Op vlak van mobiliteit zou een overkapping ook de mogelijkheid kunnen bieden om het op- en afrittencomplex aan de Ninoofsesteenweg heraan te leggen. Zo kan er worden gezorgd voor een veilige en goede doorstroming voor alle verkeer, terwijl het er nu vaak zeer chaotisch en gevaarlijk is. Het kan daarnaast de ideale locatie zijn om veilige fiets- en wandelverbindingen te voorzien tussen de Palokewijk en de rest van Dilbeek of om een overstapparking voor openbaar vervoer aan te leggen.

Daarnaast wordt er zo veel extra ruimte gecreëerd bovenop de Ring. Bij een overkapping pleit Groen ervoor om deze zo groen mogelijk in te richten, met ruimte voor natuur, sport en recreatie. Dit kan ook de biodiversiteit een boost geven aangezien de Ring nu vaak een barrière vormt voor veel dieren.

Groter geheel

Een overkapping van de Ring in Dilbeek zou aansluiten bij verschillende andere ideeën over de heraanleg van de Ring. "We beseffen dat dit een werk van lange adem zal zijn", zegt  Jim Ongena, campagneleider van Groen Dilbeek. "We roepen alle Dilbekenaren dan ook op om mee achter dit idee te gaan staan. Alleen dan is er een kans dat de hogere overheid dit zal oppikken en hier werk van zal maken. Het is ook belangrijk dat een mogelijke overkapping deel zou uitmaken van een toekomstvisie voor heel Dilbeek."