Groen en sp.a trekken in 2018 samen naar de Dilbeekse kiezer

21 December 2017

Net als in 2012 zullen Groen en sp.a Dilbeek een kartel vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat werd de voorbije weken beslist door de ledenvergaderingen van beide partijen. Een eerste deel van de lijst zal de komende weken bekend worden gemaakt.  Jasper De Jonge (Groen), Karina Peeters (sp.a) en Karel De Ridder (Groen) voor het gemeentehuis.

Voor beide partijen was het logisch om opnieuw de krachten te bundelen. Schepen Karel De Ridder (Groen): "De samenwerking is de voorbije jaren goed verlopen en we hebben vastgesteld dat we nog steeds dezelfde prioriteiten hebben voor de toekomst van Dilbeek: een veilige mobiliteit, meer inspraak van de burger, een stevige aanpak van de armoede, wegwerken van de wachtlijsten in zorg en onderwijs én het versterken van het groene karakter van onze gemeente."

Samen mikken Groen en sp.a op zetelwinst bij de komende verkiezingen. "Je merkt dat thema's als klimaatverandering meer en meer beginnen te leven, zeker bij de jeugd. We willen die thema's duidelijk op de agenda (blijven) zetten in de gemeenteraad en daarbuiten", zegt Jasper De Jonge (Groen).

Oproep aan de burger

Tegelijk met de herbevestiging van het kartel lanceert Groen-sp.a een progressief platform met zijn prioriteiten voor het Dilbeekse beleid. Groen-sp.a wil met dit platform een stem geven aan alle progressieve Dilbekenaren die zich achter een sociaal en ecologisch bestuur willen zetten en daar mee vorm aan willen geven. De uitgangspunten van dit platform kan je vinden op www.groendilbeek.be/platform of op www.s-p-a.be/artikel/progressieve-platformtekst-dilbeek.

"We willen met deze platformtekst een oproep doen aan alle Dilbekenaren die achter onze prioriteiten staan, ook onafhankelijken, om samen met ons mee te denken en campagne te voeren", beklemtoont Karina Peeters (sp.a). "Zo'n ruime dynamiek is nodig als we ook na 2018 groene en sociale thema's op de agenda willen houden."

?