Groen in het bestuur maakt Dilbeek groener

30 Oktober 2013

Groen in het Dilbeekse bestuur betekent een groener én gezonder beleid. Deze punten hebben we de voorbije maanden voor u gerealiseerd in onze gemeente. Nieuw bos in Itterbeek Al enkele jaren wordt het Herdebeekveld aan de Herdebeekstraat gebruikt als opslagplaats voor de werken voor het Gewestelijk ExpresNet (GEN). Deze werken lopen nu op hun einde, waardoor het terrein, eigendom van de gemeente, vrijkomt. Voor het bestuur een uitstekende kans om bos bij te planten. Vlaanderen is immers één van de minst beboste Europese regio's. Na deze nieuwe bebossing zal Dilbeek bijna 5 hectare bos rijker zijn.

Groenere straten

Jarenlang hebben de vorige besturen Dilbeek volgelegd met rood grind. Bij elke regenbui spoelden er tonnen van de riolering in. Het grind dat bleef liggen, moest regelmatig worden bespoten om toch maar elk groen sprietje te verwijderen. In juni besliste het College daarom om Dilbeek helemaal in te groenen: geleidelijk aan vervangen we het grind door gras of bodembedekkers. Een groene grasstrook is ecologischer, mooier, beter voor de waterhuishouding en een pak eenvoudiger te onderhouden. Vanaf 2015 mag de gemeente immers geen pesticiden meer gebruiken. Grasstroken moet je gewoon maaien. Ze zijn ook veel goedkoper om te onderhouden. Mooi meegenomen in budgettair moeilijke tijden.

Dilbeek klimaatneutraal

De klimaatverandering is dé uitdaging van onze tijd. Op 4 oktober 2013 ondertekende Dilbeek dan ook het Klimaatengagement van de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente engageert zich zo om een goed klimaatbeleid uit te werken. Op basis van een CO2-nulmeting willen we Dilbeek klimaatneutraal maken, o.a. door energie te besparen. De provincie, met Groendeputé Luc Robijns op kop, zal naast heel veel inhoudelijke input ook financiële steun geven om dit doel te bereiken. Dit kan de gemeente uiteraard niet alleen. Samenwerking met verenigingen, scholen en bedrijven blijft nodig.

Met Groen in het bestuur wordt Dilbeek dus letterlijk groener én u gezonder!