Groen pleit voor correctie jachtplannen in Dilbeek

08 Oktober 2017

Sinds eind juli kan iedereen de jachtplannen online inkijken. Na controle is gebleken dat in onze gemeente bijna heel Schepdaal, Bodegem, Itterbeek en Sint- Ulriks-Kapelle is ingekleurd als jachtgebied. Inclusief scholen, woonwijken, rusthuizen, het Castelhof en het volledige terrein van het OCMW. Dat zijn toch geen jachtgebieden?! ? Een jachtplan is een plan waarop een jager de percelen verplicht inkleurt. Op die percelen mag hij dan van de eigenaar jagen. Uit steekproeven is echter gebleken dat veel jagers wel eens wat extra percelen inkleurden zonder de toestemming van de eigenaar, om zo aan een jachtgebied van 40 hectaren te komen, het minimum om te mogen jagen met het geweer. Als we de Dilbeekse jachtplannen bekijken, is dit hier blijkbaar ook gebeurd.

Actie is nodig

Voor Groen kan het niet dat scholen, sportvelden en rusthuizen als jachtgebied ingekleurd blijven. Bij gemeente en OCMW moeten dan ook alle eigendommen worden gecontroleerd en alle foutief ingekleurde percelen op de jachtplannen uitgekleurd. Als overheid is het belangrijk om het voorbeeld te geven en de regels toe te passen, ook die van het Jachtdecreet.

Wat kan ik doen?

Neem in de eerste plaats een kijkje op www.geopunt.be. Klik rechts op 'Natuur en Milieu', dan op 'Jacht' en vink ten slotte het vakje 'Jachtterreinen' aan. Stel je vast dat jouw terrein onterecht is ingekleurd als jachtgebied, dan kan je dit laten uitkleuren. Alle documenten hiervoor vind je op de website van het Agentschap Natuur & Bos: www.natuurenbos.be/jachtplannen.

 

Jasper De Jonge, voorzitter Groen Dilbeek