Groen-sp.a lanceert plan voor 43.000 extra bomen

05 September 2018

Groen-sp.a lanceert plan voor 43.000 extra bomen

Met de aanplant van een eerste boom lanceerde Groen-sp.a haar plan voor het planten van 43.000 extra bomen in Dilbeek tijdens de volgende legislatuur, onder het motto: “zuurstof voor Dilbeek”. Zo willen ze Dilbeek groener, gezonder én gelukkiger maken. Met de aanleg van het Herdebeekbos, langs de Herdebeekstraat in Itterbeek, zorgde het huidige gemeentebestuur, onder impuls van Groene schepen Karel De Ridder, al voor 5 hectare nieuw bosgebied in Dilbeek. De komende legislatuur wil Groen-sp.a nog verder gaan: 43.000 extra bomen in Dilbeek, minstens één voor elke Dilbekenaar. Zo wil Groen-sp.a onder meer de strijd aangaan tegen de povere luchtkwaliteit  langs snel- en steenwegen. “Zelfs in onze gemeente, waar nog heel wat groen is, is er een duidelijke nood aan meer bomen en aan meer toegankelijke bossen", klinkt het bij Jasper De Jonge, lijsttrekker voor Groen-sp.a. "Meer bomen planten heeft immers alleen maar voordelen. Niet alleen zuiveren ze de lucht, zorgen ze voor koelte en versterken ze de biodiversiteit, groeiende bomen halen ook nog eens CO2 uit de lucht en leggen die vast in hun hout. Op die manier spelen ze een zeer belangrijke rol in het tegengaan van de klimaatverandering. Goed voor mens én dier dus.” "Een belangrijke andere reden om meer bossen te planten is dat uit wetenschappelijke studies blijkt dat natuur-in-de-buurt mensen gelukkiger maakt," vult hij aan. "En wie wil er nu niet gelukkiger worden?" Om hun plan kracht bij te zetten planten Groen-sp.a alvast een eerste boom, een kerselaar, in de tuin van Jim Ongena, kandidaat voor Groen. “Met deze extra boom in mijn tuin zijn we nog maar 42.999 bomen verwijderd van ons doel. We hopen dat de gemeente het einddoel haalt tegen 2024!” Zes maatregelen Om aan die 43.000 bomen te komen, stelt Groen-sp.a zes maatregelen voor: De gemeente plant 15 hectare nieuw bos aan, waarvan minstens 1 hectare in elke deelgemeente. Een deel ervan stelt de gemeente open als speelbos, voor onder meer onze jeugdverenigingen, een deel houden we puur voor de natuur. We zouden hierbij ook één nieuw bos van 10 hectare groot willen. Elke kern verdient een openbaar park. In veel kernen is er nu immers geen openbaar groen, terwijl dit echt broodnodig is. Hierbij kiezen we niet voor kale grasvlaktes maar voor een gevarieerde invulling, waar (fruit)bomen hun plaats krijgen. We werken samen met grondeigenaars, die bebossing toelaten in ruil gesubsidieerd beheer. Meer groen in het straatbeeld: we vergroenen het straatbeeld verder, met meer bomen en struiken. Via een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen ondersteunen we burgers, bedrijven en landbouwers die kiezen voor natuurlijke elementen op hun terreinen, zoals hagen en hoogstamboomgaarden. Ook het subsidiereglement in verband met natuuraankopen breiden we uit, onder meer voor bebossingsprojecten. De Dilbeekse landbouwers beheren een groot deel van de open ruimte in onze gemeente. Samen met hen onderzoeken we hoe we agroforestry, de combinatie van bomen met landbouw, kunnen ondersteunen in Dilbeek.