Groener

16 Juni 2018

Groener

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, behouden onze kostbare open ruimte en zorgen ervoor dat elke inwoner toegankelijk groen op wandelafstand heeft. Zo maken we Dilbeek groener.

  • Bomen zijn goed voor mens, dier en planeet. Met Herdebeekbos plantten we er al veel aan, het begin van een Dilbeeks woud! Tegelijkertijd zorgen we voor een openbaar park in elke kern en meer groen in het straatbeeld.
  • Dilbeek is Parijs niet, en toch kunnen we een verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot of gezonde voeding uit de buurt,we nemen het voortouw in de strijd tegen de klimaatverandering.
  • Onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen verdienen de beste lokalen, met aandacht voor energiebesparing en -efficiëntie. Goed voor het milieu én het budget!