Help de helden van de zorg

12 November 2020

Help de helden van de zorg

In ons krantje proberen we één of meerdere Dilbekenaren in de bloemetjes te zetten die zich dag in dag uit inzetten voor duurzaamheid en eerlijkheid in onze gemeente. In de krant die normaal in maart was rondgedeeld, gingen we 140 leerlingen in de bloemetjes zetten. Zij zorgden begin dit jaar samen voor 1,3 hectare extra bos. Uiteraard verdienen zij hiervoor een enorme pluim! In deze pandemie-tijden vonden we het echter niet meer dan logisch om met dit neergeschreven applaus de helden van corona nog eens in de bloemetjes te zetten: de winkelbedienden die voor ieders bevoorrading zorgden, de vuilnismannen die ons afval bleven ophalen, de chauffeurs die ons land draaiende hielden, de medewerkers van de (lokale) besturen die soms bliksemsnel actie moesten ondernemen, de medewerkers van de politie die ministerieel besluit na ministerieel besluit moesten handhaven, en nog zovele anderen. Uiteraard en in het bijzonder, een dikke dankjewel aan de helden van de zorg: de logistiek medewerkers, zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen die in de eerste lijn stonden én staan in de ziekenhuizen en in de woonzorgcentra, om dit virus met alles wat ze hebben, te lijf te gaan. Voor ons mag en moet het ook verder gaan dan enkel applaus: laat ons zorgen voor meer handen aan het bed, voor betere arbeidsvoorwaarden en voor een hoger loon. Zij zorgen voor ons, laat ons ook zorgen voor de zorgenden.