Jessika Soors en Alona Lyubayeva bezoeken interreligieuze conferentie in Dilbeek

14 April 2019

Jessika Soors en Alona Lyubayeva bezoeken interreligieuze conferentie in Dilbeek

Op 30 maart 2019 namen verschillende leden van Groen Dilbeek, samen met Jessika Soors, onze federale lijsttrekker voor Vlaams-Brabant en Alona Lyubayeva, onze tweede opvolger op de Vlaamse lijst, deel aan de interreligieuze conferentie, georganiseerd door de vrouwenafdeling van de Ahmadiyya-moskee. Op uitnodiging van de vrouwenafdeling van de Ahmadiyya-moskee namen wij op zaterdag 30 maart jongstleden deel aan de interreligieuze conferentie in Zaal Sint-Ulrik te Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Deze conferentie werd georganiseerd door en voor vrouwen. Groen was goed vertegenwoordigd; Jessika Soors, onze federale lijsttrekker voor Vlaams-Brabant en Alona Lyubayeva, onze tweede opvolger op de Vlaamse lijst, beide vanuit hun professionele achtergrond geïnteresseerd in dit initiatief van de Ahmadiyyagemeenschap, sloten zich graag bij ons aan. De ontvangst was buitengewoon gastvrij; een interessant programma, gevolgd door een overheerlijke maaltijd. Verschillende religies en ideologieën kwamen aan bod, waaronder het Boeddhisme, de Ahmadiyya- strekking van de Islam en het Orthodox Christendom zoals dat tot op de dag van vandaag beleden wordt in Oost- Europa, de Balkan en Griekenland. Na iedere spreker kreeg het publiek ruim de gelegenheid vragen te stellen. Hier werd, na een lichte verlegenheid, toch gretig gebruik van gemaakt. Doordat een van de sprekers door ziekte op het laatste moment moest afzeggen, viel er een gat in het programma, maar Alona Lyubayeva slaagde er zonder enige voorbereiding in om een interessant beeld te schetsen van de Oosters-orthodoxe kerk in Oekraïne voor, tijdens en na het communistisch regime. Als rechtgeaarde Groenen waren we natuurlijk weer de laatsten om te vertrekken, maar wij konden echt niet gaan zonder eerst een prachtige henna-tattoo op onze hand te laten zetten. Complimenten aan de artieste, het resultaat mocht er zijn! Tot besluit van deze superfijne middag zijn we aan de overkant bij Ronny in café Centrum nog een glas gaan drinken. Verslag door Marieke Hoekendijk