Lijst Verkiezingen 2012

12 Juli 2012

Op 14 oktober wil Groen - sp.a u overtuigen om samen met ons vooruit te gaan met Dilbeek! Binnen de eerste 10 zijn de oneven plaatsen voor Groen en de even plaatsen voor sp.a. Plaatsen 11 tot 20 worden ingenomen door kandidaten van Groen, plaatsen 21 tot 30 door sp.a. De lijst wordt geduwd door 2 groenen (32 en 34), 2 sp.a'ers (31 en 35) en één onafhankelijke op plaats 33.: woont in Dilbeek, is 50 jaar oud, is zelfstandig muziekleraar en organisator van     evenementen en teambuildingsessies, is als vrijwilliger onder andere actief bij Oxfam Wereldwinkels, de Fietsersbond, RIS Dilbeek, Dilbeeks Erfgoed en het Vijverfestival én is stichtend lid van Milieu Overleg Dilbeek. Hij is al sinds 1994 gemeenteraadslid voor Groen en was lid van het nationaal partijbestuur.

 1. Karel De Ridder
 2. Karina Peeters: woont in Dilbeek, is 49 jaar oud en lijsttrekker voor sp.a. Ze is actief bij de compostmeesters en werkt bij Belfius, waar ze vakbondsafgevaardigde is.
 3. Jasper De Jonge: woont in Itterbeek, is 21 jaar oud, is bestuurslid en webmaster bij de lokale afdeling. Hij is de lijsttrekker van de jongerenkandidaten van Groen en studeert rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.
 4. Cedric Dujardin: woont in Dilbeek, is 28 jaar oud, fiere papa van Maxim, werkt als bewakingsagent bij Securitas, is voorzitter van PokerManiaTeam Dilbeek en is actief bij sp.a Dilbeek als bestuurslid en campagneleider.
 5. Ingrid Erkens: woont in Schepdaal, is 49 jaar oud, is actief bij Groen en pleegzorg Vlaanderen, organiseert kruidenworkshops 'van informatie tot product' en is mama van Ine en Niels én pleegmoeke van Alexandra en Pem!
 6. Ann t'Kindt: woont in Itterbeek, is 46 jaar oud en heeft 2 dochters. Ze werkt als technisch directeur bij een Brusselse instelling van Openbaar Nut en wil zich inzetten voor een beter sociaal beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid.
 7. Bieke Toelen: woont in Schepdaal, is 55 jaar oud, zat in de gemeenteraad van 2000 tot 2006 en zetelt sinds 2009 in de OCMW-raad. Ze is actief bij de vakbond LBC, is lid van de wijkraad van Zierbeek en actief bij Milieu Overleg Dilbeek.
 8. Maarten Van Ingelgem: woont in Dilbeek, is 26 jaar oud en advocaat van beroep. Heeft als interessedomeinen: maatschappelijke integratie, sociaal beleid en Vlaams cultuurbeleid.
 9. Guido Van Lierde: woont in Itterbeek, is 52 jaar oud, is actief bij onder andere RIS Dilbeek, Oxfam Wereldwinkel, het Vijverfestival en Broederlijk Delen. Hij is werkzaam als IT manager bij het controleorgaan van het bankwezen.
 10. Hannah Demeyere: woont in Sint-Martens-Bodegem, is 18 jaar en studente.
 11. Ingrid Mertens: woont in Dilbeek, is 45 jaar oud, werkt als administratief medewerker in het onderwijs, is lang actief geweest bij Daring Bodegem en de Bouwkermis in Savio én is mama van Steven, Wouter en Ruben.
 12. Jonathan Ribbens: woont in Dilbeek, is 19 jaar oud, is secretaris van de lokale afdeling van Groen, zat als leerlingenvertegenwoordiger in de schoolraad van Don Bosco en begint in oktober aan de bachelor politieke wetenschappen aan de VUB.
 13. Maureen Vos: woont in Dilbeek, is 36 jaar oud, fiere mama van vier kindjes, werkte jarenlang in de bioshop van Dilbeek en koos samen met haar man Wim bewust voor een strobalen zelfbouwhuis, de bio-ecologische levensstijl en de Steinerschool.
 14. Sébastien Lorand: woont in Dilbeek, is 22 jaar oud en is actief bij het Vijverfestival en dierenrechtenorganisaties zoals Anti Dierenproef Coalitie en Animaux en Péril.
 15. Anne Charlier: woont in Dilbeek, is 28 jaar oud, was actief in Scouts pelgrims, de speelpleinwerking, Natagora en dierenwelzijn en werkt als orthopedagoge in de zorgsector. Ze heeft Afrikaanse roots en Nederlands/Franstalig gemengde ouders.
 16. Els Vrijdag: woont in Sint-Ulriks-Kapelle, is 35 jaar oud, werkt als coördinator bij de sociale organisatie Groep INTRO, is actief bij 11.11.11 Dilbeek en lid van de nationale raad van bestuur van Welzijnszorg.
 17. Laurence Simon: woont in Dilbeek, is 24 jaar oud, is studente biomedische wetenschappen aan de VUB en is actief binnen de Geneeskundige Kring van Jette.
 18. Anne Gaillet: woont in Dilbeek, is 54 jaar oud, werkt in de bibliotheek van Dilbeek en is actief bij Café Combinne.
 19. Nelly Evrard: woont in Dilbeek, is 74 jaar oud, gepensioneerd regentes lichamelijke opvoeding, is actief als vrijwillige leesmoeder en leest voor in verscheidene kleuterklasjes.
 20. Marc Demonty: woont in Dilbeek, is 61 jaar oud, is gepensioneerd leraar Germaanse filologie, is een fervent gebruiker van onze Trage Wegen en is actief bij de Kennisbeurs Pajottenland.
 21. Marie-Jeanne Hendrickx: woont in Dilbeek, is 75 jaar oud en is gepensioneerd. Ze is secretaris van de seniorenraad en organiseert al vele jaren het Rode Kerstfeest.
 22. Jef Van Ingelgem: woont in Dilbeek, is 55 jaar oud, werkt als ambtenaar bij het Rekenhof en is voorzitter van sp.a Dilbeek. Hij is ook bestuurslid van de vzw Westrand en lid van Curieus Dilbeek. Is voorstander van een beleid dat het welzijn van ieder inwoner voor ogen heeft, wars van ieder partij- of vriendenbelang.
 23. Karin Matthys: woont in Groot-Bijgaarden, is 59 jaar oud en beleidsmedewerkster voor de scholengroep Brussel. Ze heeft bijzondere aandacht voor een kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, als basis voor een geslaagde integratie en emancipatie.
 24. Frank Demeyere: woont in Sint-Martens-Bodegem, is 53 jaar oud en ambtenaar.
 25. Charlotte Hauwaert: woont in Dilbeek, is 23 jaar oud, studeert geschiedenis in Gent en is journaliste bij het EYP (European Youth Parliament). Ze wil de jongeren meer betrekken bij een actief gemeentebeleid.
 26. Peter Matthijs: woont in Dilbeek, is 52 jaar oud en ambtenaar.
 27. Philippe Bossaert: woont in Groot-Bijgaarden, is, 67 jaar oud en is gepensioneerd directeur van het CLB. Hij is voorzitter van Curieus Dilbeek, is lid van de raad van bestuur Westrand en zit in de cultuurraad.
 28. Jan Cox: woont in Schepdaal, is 63 jaar oud en gegradueerde verpleegkundige.
 29. Willy Van de Borne: woont in Groot-Bijgaarden, is 76 jaar oud en gepensioneerd ambtenaar.
 30. Gust Gevaert: woont in Dilbeek, is 79 jaar oud en gewezen vakbondssecretaris van BBTK. Hij was 16 jaar lang voorzitter van het PWA - Dilbeek.
 31. Frank Jacobs: woont in Itterbeek, is 58 jaar oud, werkt als communicatieadviseur bij de Algemene centrale van het ABVV, is voorzitter van het Masereelfonds Dilbeek en zetelt in de raad van bestuur van Masereelfonds nationaal.
 32. Marieke Hoekendijk: woont in Itterbeek, is 53 jaar oud en heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze is van opleiding dierenartsassistente en is actief in Oxfam Wereldwinkel en in de Foyer van Molenbeek als vrijwillige lerares Nederlands voor anderstaligen.
 33. Renate De Vreese: woont in Sint-Martens-Bodegem, is 69 jaar oud, actief in de Fietsersbond en Milieu Overleg Dilbeek, zetelt in de GECORO, de cultuurraad en Dilbeeks Erfgoed en was de drijvende kracht achter het behoud van Huisje Mostinckx.
 34. Alain Goethals: woont in Dilbeek, is 55 jaar oud, werkt als IT-manager en was een van de oprichters van de amfibieënwerkgroep van Natuurpunt in Dilbeek.
 35. Jacqueline Algoet-Huygens: woont in Itterbeek, is 68 jaar oud, is uittredend gemeenteraadslid en duwt de lijst. Ze is gewezen leerkracht en directrice van de gemeenschapsbasisschool "De Vlinder", nadien 8 jaar voorzitter van de vriendenbond van dezelfde school, bestuurslid van de socialistische mutualiteit te Dilbeek en bestuurslid van Curieus - Dilbeek.