Lokaal opvanginitiatief op de Welzijnscampus

08 Mei 2013

Ons is ter ore gekomen dat er niet alleen onrust bestaat over het RUP , maar dat ook het feit dat er op de campus kandidaat-vluchtelingen, terwijl ze wachten op de uitspraak over hun dossier, gehuisvest zullen worden, vragen oproept bij de bevolking. Daar willen wij als kartel graag op ingaan want volgens ons is er geen reden tot bezorgdheid. Eerst enige feiten en cijfers:1) De nieuwe asielprocedure, die gehanteerd wordt sinds 2007, bepaalt dat kandidaat-vluchtelingen enkel recht hebben op materiële steun van het OCMW . Om ervoor te zorgen dat deze gegeven kan worden in de nabijheid van het OCMW in de hen toegewezen gemeente, is Vlaanderen gestart met het LOI = Lokaal Opvang Initiatief. 2) Volgens een recente gemeentelijke profielschets van de studiedienst van de Vlaamse regering bestond de Dilbeekse bevolking in 2010 uit 40.201 personen en had een gemiddeld inkomen van €19.073. Dat is 22,27 % boven het Belgisch gemiddelde.

Nu onze mening:

Wat betreft het LOI in Groot Bijgaarden vindt Groen - sp.a dat de woningen op de welzijnscampus zeker voordelen bieden. Zowel op menselijk vlak , de kandidaat-vluchteling heeft onderdak en toegang tot voedsel, onderwijs en medische bijstand, als op financieel vlak, namelijk een aanzienlijke besparing op huur- en woonkosten voor het OCMW en dus de gemeenschap en de belastingbetaler.

Volgens de cijfers van de studiedienst is Dilbeek welvarend. Gelukkig maar! Neemt u daarbij in ogenschouw dat er in heel Dilbeek maar 52 kandidaat-vluchtelingen zijn waarvan er 15 op de welzijnscampus in Bijgaarden zullen verblijven, verdeeld over slechts zes (!) appartementen. Overigens verblijven de mensen die op de welzijnscampus geplaatst zullen worden al in Groot-Bijgaarden.

Het LOI zal dus absoluut geen zware last leggen op de gemeenschap van Groot-Bijgaarden, wat sommigen er ook van zeggen.