Masterplan Dilbeekse kern geeft centrum ademruimte

06 November 2014

Tijdens de gemeenteraad van september werd het Masterplan Dilbeek goedgekeurd, na een voorbereidingstraject van enkele jaren. Met dit Masterplan bepaalt de gemeente welke richting ze uit wil met de Dilbeekse kern. Het doel van het Masterplan is om Dilbeek verder uit te bouwen tot een plaats waar het voor alle inwoners goed wonen, werken, spelen én leven is. Als groene partij zijn we vooral blij dat er in het plan voluit gekozen wordt voor de zwakke weggebruiker en het groene karakter.Groene

hart versterkt

Gelukkig is er in het Dilbeekse centrum nog wel wat groen te vinden: de Wolfsputten, het Gemeentepark, de vijver, het eiland met de Sint- Alenatoren en de Broekbeekvallei. Jammer genoeg liggen deze stukken vrij geïsoleerd van elkaar. Met het Masterplan wordt het groene hart versterkt door onze natuur meer zichtbaar te maken en de verschillende stukken natuur met elkaar te verbinden.

Autoluw gemeenteplein

De gemeente kiest er ook voor om het Gemeenteplein bijna verkeersvrij te maken. Waar het plein nu een parking is die nu en dan eens wordt gebruikt voor evenementen, wordt het in de toekomst een kloppend hart voor elke dag, met aan de ene kant de verschillende horecazaken en aan de andere kant het Gemeentehuis en het park. Een ideale locatie om te ontspannen voor jong én oud. Met deze keuze zijn we met Groen Dilbeek extra tevreden, aangezien het een van onze beloftes was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Aansluitend op een autoluw Gemeenteplein, komt er ook een evenementenzone. De de Heetveldelaan wordt verkeersvrij, zodat het met het Patattenveld een perfecte plaats vormt voor allerlei evenementen.

Verheydenstraat eenrichtingsstraat

De gemeente legt niet alleen straten opnieuw aan, ze denkt ook na over de verkeersafwikkeling. Zo worden een aantal straten in het centrum, waaronder de Verheydenstraat en de Spanjebergstraat, eenrichtingsstraten. Zo komt er meer plaats vrij voor fietsers en voetgangers.

Meer ademruimte

Hoewel het nog jaren zal duren voor dit hele plan uitgevoerd zal zijn, kiest het resoluut voor meer ademruimte voor de Dilbekenaar. Daar kunnen we enkel blij om zijn! Nog meer informatie over het Masterplan vind je op de website van de gemeente: www.dilbeek.be