N-VA & OPEN VLD zetten de Dilbekenaar in de kou

18 Mei 2020

N-VA & OPEN VLD zetten de Dilbekenaar in de kou

Op de raad van december stelden Open VLD en N-VA hun plannen met Dilbeek voor de komende zes jaar voor. Het resultaat was teleurstellend: weinig ambitieuze inhoudelijke keuzes en een ontstellend financieel plaatje. Dat er de komende jaren verder zou moeten worden ingezet op de heraanleg van de Dilbeekse straten, was duidelijk. Maar naast het uitvoeren van beslissingen die door het vorige bestuur (met Groen) al werden genomen, zoals de heraanleg van Breugheldal, stopt het daar voor N-VA en VLD. Zo voorziet de nieuwe meerderheid veel te weinig middelen voor (onder andere) het verminderen van de kinderarmoede, voor het bouwen van sociale en betaalbare woningen, voor het vergroenen van onze gemeente en voor het uitvoeren van een degelijk klimaatbeleid. Ondanks de enorme noden worden er geen extra plaatsen in kinderopvang of onderwijs gecreëerd. N-VA en Open VLD zetten de Dilbekenaar in de kou. Financiën in het rood De financiële keuzes zijn zo mogelijk nog opmerkelijker: een enorme stijging van de leninglast met 300% per Dilbekenaar, een stijging van de onroerende voorheffing vanaf 2023, voor 8 miljoen euro patrimonium verkopen (daarover verder in dit krantje meer), het verdubbelen van de prijs voor rioolaansluitingen en het veel duurder maken van identiteitskaarten en rijbewijzen. Ook wordt er gesnoeid in subsidies voor de verenigingen en voor de Dilbeekse burgers, waaronder de subsidie voor inbraakpreventieve maatregelen. Het kan anders en met Groen was het anders geweest