Nieuw bos op Herdebeekveld

20 Juni 2013

Na het ingroenen van de wegranden, opnieuw een maatregel die Dilbeek groener maakt: op Herdebeekveld wordt een nieuw bos geplant van 4,8 hectare. (foto met zicht op het terrein voor het gebruik door Infrabel) De voorbije jaren werd het terrein aan de Herdebeekstraat (naast de spoorlijn) gebruikt door Infrabel als opslagplaats tijdens de GEN-werken. Nu deze op zijn einde lopen, kwam Herdebeekveld, dat eigendom is van de gemeente, vrij. Dit was een mooie kans om aan natuurontwikkeling te doen. Een kans die we niet hebben laten liggen. Eerst zal er een dossier worden opgesteld door de gemeentediensten om te kijken waar er eventueel subsidies zouden kunnen worden gekregen van hogere overheden. En daarna zal het nieuwe bos (voorlopig zonder naam) hopelijk zo snel mogelijk worden geplant.