Nieuwe meerderheid trekt Dilbeekse financiën uit het moeras

23 December 2013

Het financieel beleid van de gemeente Dilbeek de voorbije jaren was slecht en de belastingen werden kunstmatig laag gehouden. Iets wat vanuit onze fractie al jarenlang werd gezegd (zie ons verkiezingsprogramma), maar waar spijtig genoeg te weinig rekening werd mee gehouden. Bij het begin van deze legislatuur werd pas echt duidelijk hoe diep de put nu eigenlijk was. Dilbeek stevende af op een financiële ramp. Dit is de naakte, en (voor de Open VLD, maar eigenlijk voor iedereen) pijnlijke, waarheid: zelfs als er voor NUL euro investeringen waren gepland deze legislatuur (dus geen enkele nieuwe straat of fietspad, geen enkele investering in de gemeentelijke gebouwen, niets van nieuw materiaal, ... tot en met 2019), dan nog was er een verlies geweest van meer dan 8 miljoen euro, indien de belastingen niet waren verhoogd. De verhoging, waar we nog steeds onder Vlaamse gemiddelden mee blijven, was dus absoluut noodzakelijk.Dat deze belastingsverhoging, die al werd gestemd in januari 2013, noodzakelijk was, weet de Open VLD zelf ook. Ook al communiceren zij dit uiteraard liever niet, stond er al tijdens de vorige legislatuur een belastingsverhoging ingeschreven voor 2013 + tijdens de gemeenteraad van januari dienden ze zelf een voorstel in om de belastingen te verhogen! Waarom dit voorstel indienen als het volgens hen niet nodig was?

In de laatste gemeenteraad bleef ex-burgemeester Stefaan Platteau, samen met de rest van de Open VLD, er echter toch nog op hameren dat de verhoging niet nodig was. Hij had naar eigen zeggen nog een aantal ideeën in zijn mouw zitten waarmee hij de begroting kon doen kloppen zonder extra belastingen, zoals hij dit volgens hem altijd al had gedaan. Wat hij vergat erbij te vermelden was dat door het (zijn) beleid tijdens de vorige legislaturen de gemeentelijke reserves totaal waren uitgeput: verkopen van heel veel eigendommen, uitputten van reserves van politie en OCMW, ... Gevolg: de rekeningen klopten enkel door eenmalige maatregelen. Dit kan nu niet meer, er moet namelijk een structureel evenwicht zijn tegen 2019 (de zogenaamde autofinancieringsmarge).

Het is waar dat er de voorbije jaren op bepaalde vlakken wel is geïnvesteerd. Het voorbeeld hiervan zijn de scholen, die een stuk beter zijn dan in de ons omringende gemeenten. Maar door de té lage belastingen zijn jammer genoeg te veel andere zaken té sterk verwaarloosd (zoals onder andere, maar niet alleen, de wegen) waar Dilbeek met een goed financieel beleid en rechtvaardige belastingen wel een stuk beter had kunnen staan.

Door deze verwaarlozingen staan we met deze meerderheid voor een enorme achterstand die we moeten ophalen. Om deze achterstand tenminste al gedeeltelijk in te halen was enkel de verhoging van de belastingen zelfs niet voldoende. Een aantal andere maatregelen waren dan ook noodzakelijk om de rekening te doen kloppen: geen indexering van de exploitatie deze legislatuur, niet-vervangen van een aantal personeelsleden, receptie- en representatiekosten min 20%, promotiekosten min 10% en de technische benodigdheden min 5%. Ook zal er sterk moeten worden ingezet op efficiëntiewinsten.

Met dit nieuwe financiële beleid, gebaseerd op rechtvaardige en realistische belastingen, gaan we hard werken om zowel de spreekwoordelijke financiële put als de echte putten in de wegen weg te werken. Dàt is écht toekomstgericht werken voor je gemeente, in plaats van de Dilbeekse burgers te blijven voorliegen dat de verhoging van de belastingen niet nodig was.