OCMW Dilbeek kiest voor ethische en duurzame overheidsopdrachten

28 Mei 2015

Op voorstel van ons OCMW-raadslid Jasper De Jonge heeft de OCMW-raad op 26 mei unaniem beslist om in de toekomst steeds een ethische clausule en duurzaamheidscriteria op te nemen in de bestekken van zijn overheidsopdrachten. Groen is heel tevreden met deze beslissing! Het is immers aan het OCMW als openbaar bestuur om op deze vlakken het goede voorbeeld te geven.   "Dit punt kwam tot stand omdat we met de leden van het Vast Bureau bij een aantal individuele aankoopdossiers al hadden gevraagd om duurzaamheidscriteria op te nemen in de bestekken, maar een algemeen beleid was er tot nu toe nog niet. Door dit punt goed te laten keuren door de voltallige OCMW-raad wouden we dan ook een duidelijk signaal geven dat we duurzame en ethische overheidsopdrachten een prioriteit vinden en dat hier aandacht aan moet worden besteed bij het opmaken van bestekken. Het uiteindelijke doel moet zijn dat duurzame aankopen niet langer speciaal zijn, maar gewoon de evidentie zelve", klinkt het bij ons OCMW-raadslid.

 

Waar we met Groen ook heel blij om zijn is dat alle partijen zich achter deze beslissing hebben geschaard, zowel meerderheid als oppositie. Het bewijst dat er een echt draagvlak bestaat voor duurzame maatregelen.

 

Ethische clausule

Bij elke toekomstige overheidsopdracht van het OCMW Dilbeek zal vanaf er nu telkens een ethische clausule opgenomen worden in de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht. Zo zal de inschrijver zich ertoe moeten verbinden om tot de volledige uitvoering van de opdracht en doorheen de ganse toeleveringsketen, toe te zien op de naleving van de 5 basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit zijn:

1. Het verbod op dwangarbeid (conventies nr.° 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930, en nr.° 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957);
2. Het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr.° 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het  vakverenigingsrecht, 1948);
3. Het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr.° 98 betreffende  het recht van organisatie en collectief overleg, 19 49);
4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (conventies nr.° 100 betreffende de gelijke beloning, 1951 en n r.° 111 betreffende  discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958);
5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. ° 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook betreffende het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr.° 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).

Naargelang het type opdracht kunnen/zullen er daarnaast ook nog extra specifieke vereisten inzake ethisch handelen worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de 'schone kleren'-labels.

 

Duurzame overheidsopdrachten

Het tweede belangrijk punt dat werd beslist door de OCMW-raad is dat het OCMW streeft naar 100% duurzame overheidsopdrachten (net zoals de Vlaamse overheid trouwens) en daarom steeds duurzaamheidscriteria op zal nemen in al zijn overheidsopdrachten. Duurzaamheid is immers één van de grote uitdagingen van de toekomst en elke organisatie, en dus zeker ook het OCMW, kan hiertoe zijn steentje bijdragen. Vlaanderen gaat voor 100% duurzame overheidsopdrachten in 2020, wij hopen die 100% vroeger te bereiken!

 

Deze duurzaamheidscriteria zullen uiteraard verschillen naargelang het soort opdracht. Voorbeelden van duurzaamheidscriteria bij het leveren van voedsel zijn eisen inzake milieunormen, labels, korte keten, ? Maar ook op andere vlakken zijn duurzaamheidscriteria mogelijk: duurzaam hout, regels rond verpakkingsafval, ... De lijst is heel erg lang (neem zeker eens een kijkje op http://www.bestuurszaken.be/duurzame-overheidsopdrachten). 

 

Het OCMW kan dit uiteraard niet alleen, er werd vanuit de OCMW-raad dan ook een opdracht gegeven aan de administratie en het Vast Bureau om hier een algemeen beleid rond uit te werken, in samenwerking met de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente (wiens specialiteit het toch is) en het College van Burgemeester en Schepenen, aangezien het OCMW en de gemeente samen een aantal zaken aankopen.