Ons idee voor '18: een park in elke kern

08 Oktober 2017

Dilbeek is nog in grote mate een groene gemeente en daar zijn wij als Dilbekenaren allemaal terecht trots op. Er is dan ook geen enkele partij die in 2018 niet zal pleiten voor het 'behoud van het groene karakter van onze gemeente'. Uiteraard Groen ook. Maar het moet verder gaan dan holle slogans. Andere partijen zijn vaak voor het groene karakter ... tot er een andere belanghebbende opduikt. Bovendien is het groen in Dilbeek in grote mate niet toegankelijk voor haar inwoners. In veel kernen is er geen openbaar groen, terwijl dit echt broodnodig is. Zeker nu er meer en meer appartementen, ook in de kleinere kernen, en woningen zonder een grote tuin worden gebouwd. Ons idee voor '18 is dan ook

een openbaar park in elke kern.

Itterbeekpark

Als je het vergelijkt met 20 jaar geleden is de kern van Itterbeek een stuk meer volgebouwd. Het pleintje aan de kerk en het achterliggende binnengebied zijn nog gespaard gebleven van bebouwing maar zijn niet veilig. Gelukkig heeft de overheid hier een flinke stok achter de deur: zowel het pleintje als twee aanliggende percelen zijn eigendom van het OCMW.

Met Groen pleiten we er dan ook voor om het pleintje aan de kerk, aangevuld met de aanliggende percelen van het OCMW, officieel het statuut van Itterbeek-park te geven. Samen met de buurt en het buurtcomité kunnen we kijken welke invulling we eraan willen geven. We willen dus niet alleen bescherming van wat er is maar vooral ook uitbreiding! 

Mogelijkheden in Bodegem

In Bodegem heeft de gemeente, naast het Castelhof dat nu reeds toegankelijk is, niet meteen een grote eigendom maar er ligt wel nog veel groen in het centrum, binnen de kasteeldomeinen. Aangezien er bij het schrijven van dit stuk veel van deze domeinen te koop staan, kan de gemeente met de nieuwe eigenaars bekijken of ze niet een deel van het beheer kan overnemen in ruil voor publieke toegankelijkheid. Een win-win voor alle partijen! Dit kan ook worden toegepast in de andere kernen, zoals Schepdaal en Kapelle.

Uitvoering in Groot-Bijgaarden

Op vraag van de buurt werd er binnen het RUP Bosstraat een publiek park voorzien op de plaats van het huidige oefenveld, grenzend aan de parking op de Bosstraat. Tot nu toe is hier nog te weinig werk van gemaakt. Ook Bijgaarden verdient zijn park. Ook hier moet er met de buurt gekeken worden welke noden er zijn.

 

Jasper De Jonge, voorzitter Groen Dilbeek