Open brief - de Burgerkrant van Open VLD: wie gelooft deze mensen?

29 Januari 2014

Beste Dilbekenaar, Op een blauwe maandag viel de Burgerkrant van Open VLD in mijn brievenbus. Ik begon meteen te lezen, benieuwd wat de oppositie over het beleid van de nieuwe meerderheid te vertellen had. Mijn ontgoocheling kwam snel en was groot: van deze 'blauwe gazet' kan de Dilbekenaar niets leren, integendeel!Misleidend en tendentieus

Van de oppositie kan je verwachten dat ze niet altijd akkoord gaat met wat je als meerderheid doet en dus moet je tegen wat kritiek kunnen. Je verwacht echter ook dat die opbouwend is en je een alternatief biedt. In de Burgerkrant vind je echter enkel een hoop verwijten die geen steek houden, ja zelfs met de waarheid een loopje nemen. Dat is gevaarlijk, want met deze stemmingmakerij misleid je de burger.

Als je, zoals ik, iedere maand de gemeenteraad meemaakt, weet je echter precies hoe de vork aan de steel zit in Dilbeek. Je hoort er alle partijen en weet ook wat onze blauwe vrienden u niet vertellen in hun Burgerkrant. U zou dus zeker ook eens moeten komen luisteren, want dan zou u weten waar de Burgerkrant u in het ootje neemt! In afwachting daarvan zal ik u een en ander toelichten.

De belastingverhoging: een pijnlijke, maar noodzakelijke beslissing

Ik zal beginnen met iets waarmee de Liberalen wel gelijk hebben: de nieuwe meerderheid heeft inderdaad de belastingen verhoogd. Onze blauwe vrienden roepen van stoelen en banken dat ze dat niet leuk vinden, dat het absoluut niet nodig was en dat het een ramp voor Dilbeek is. Met het eerste zijn we het eens: we hebben het niet voor ons plezier gedaan. Maar daarmee stopt de eensgezindheid, want voor ons was de belastingverhoging wél bittere noodzaak. Het was 'van moeten' en met de bedoeling om van Dilbeek juist geen rampgebied te maken.

Arm Dilbeek ?

Dat de inkomsten van de gemeente omhoog moesten, is te 'danken' aan de erfenis die de vorige coalitie ons had nagelaten. Ze hadden het overigens perfect getimed: precies wanneer de nieuwe legislatuur er aankwam, was het geld op. De reserves, in goede tijden door vroegere besturen opgebouwd en die de Open VLD moesten toelaten de gemeente te besturen zonder de belastingen te verhogen, waren in de loop van de jaren stilletjes opgesoupeerd en verdwenen. Vanuit de toenmalige oppositie waarschuwde het kartel Groen - sp.a daar al jaren voor, maar onze woorden vielen in (moedwillige) dovemansoren.

En wat bleek dus op 1 januari 2013, bij het aantreden van de nieuwe coalitie: als de oude belastingen zouden bewaard blijven, zou de gemeente 1,5 miljoen euro te kort komen om enkel maar haar gewone werk te doen, laat staan dat er dan nog kon geïnvesteerd worden in nieuw beleid. Ook al wisten wij dus dat wij geen gemakkelijke jaren tegemoet gingen, stapten wij toch mee in de meerderheid. Omdat wij niet wilden dat Dilbeek nog eens zes jaar bestuurd zou worden zoals de laatste twintig jaar: lage belastingen, maar ook te weinig personeel, te weinig investeringen, te weinig visie en ? helaas ? te veel vriendjespolitiek.

Met Open VLD geen belastingverhoging: vergeet het maar!

Dus ja, de belastingen moesten omhoog, maar met mate en redelijk: Dilbeek zit nog altijd onder het Vlaams gemiddelde. Geloof zeker de Open VLD niet als zij zegt dat met haar alles bij het oude was gebleven. Want ook zij wisten natuurlijk dat het geld op was. Een belastingverhoging was reeds opgenomen in het financieel meerjarenplan dat diezelfde Open VLD in de vorige legislatuur mee heeft goedgekeurd. In de gemeenteraad van 29 januari 2013 waar over de nieuwe belastingen werd gedebatteerd, hebben zij dan ook tegen onze belastingverhoging gestemd, maar wel vóór hun eigen amendement om de belastingen te verhogen tot percentages die slechts symbolisch lager waren dan deze van de meerderheid. Dat ze in hun Burgerkrant dus niet komen beweren dat zij geen belastingverhoging zouden ingevoerd hebben. Trouwens: zou die dan geen ramp geweest zijn voor Dilbeek ? ?

Oeps! Vergeten!

Er zijn nog wel zaken die ze 'toevallig' vergeten. Zo vindt Luc Deleu het vandaag niet meer nodig om een studie over de vernieuwing van het wegennet te laten doen omdat iedereen toch met eigen ogen kan vaststellen welke wegen dringend aan vernieuwing toe zijn. Nochtans beweerde hij als schepen van openbare werken nog dat het zeer moeilijk was om in Dilbeek straten te vinden die er slecht bij lagen. Dat antwoordde hij in de gemeenteraad van 17 april 2012 immers op onze vraag hoe hij in hemelsnaam aan de lijst van een tiental nauwelijks gekende straten was gekomen waar hij in 2012 onderhoudswerken wilde aan uitvoeren. Of hoe een (zelfverklaard) bekwaam man te laat zijn kunnen bewijst ?

Zo ook ziet de Burgerkrant een barst in de coalitie wanneer er voor de verlegging van een voetweg in Schepdaal ? inderdaad ? verdeeld gestemd wordt door de meerderheid. Zij vergeet er echter bij te vermelden dat het hier om een vrije stemming ging én dat het voor andere agendapunten al meermaals is voorgekomen dat de oppositie verdeeld stemt, ook binnen de eigen Open VLD. Overigens, de nee-stemmers binnen de meerderheid hebben wel degelijk deelgenomen aan de stemming en kwamen zo openlijk uit voor hun mening. Zij hadden dus niet, zoals Open VLD'ers Walter Zelderloo en Marc De Meulemeester, 'toevallig' juist de zittingszaal verlaten...

Aan u om te oordelen

Ik zou zo wel nog even kunnen doorgaan, maar ik wil niet de toer van de Burgerkrant opgaan. Dat is zeker niet de bedoeling en overigens niet nodig, want er zijn andere manieren om na te gaan of de meerderheid goed bezig is.

Vraagt u maar eens aan de gemeenteambtenaren of zij het appreciëren dat zij nu wél worden betrokken bij het beleid. Of zij het kunnen waarderen dat nieuwe collega's worden aangeworven zodat hun dienstverlening aan de bevolking kan verbeteren.

Waardeert u zelf niet dat u voortaan met uw vragen niet meer via het 'dienstbetoon' moet passeren en dus rechtstreeks terecht kan bij de gemeentediensten? Dat op die manier iedere burger een gelijke behandeling krijgt?

Neemt u de ongemakken van de (wegen)werken er niet graag bij als u weet dat u er (eindelijk) goede wegen voor in de plaats krijgt? De Molenbergstraat is daarvan het eerste voorbeeld, maar niet het laatste.

Is gemeenschapsgeld besteden aan een Dag van de Dilbekenaar die alle burgers dichter bij elkaar brengt, niet even sociaal als de opbrengst van een Bal van de Burgemeester (opgehoest door een elitair publiek) over een aantal arbitrair gekozen sociale werken te verdelen (waarvan het nog altijd niet helemaal duidelijk is welke dit waren)?

Eigenlijk hebt u reeds een antwoord gegeven. De enquête in het Nieuwsblad is immers duidelijk: u staat positief tegenover het nieuwe bestuur. Volgens ereburgemeester Stefaan Platteau was die enquête (natuurlijk) gemanipuleerd, maar verwacht u van hem nog iets anders? Aan ons doet dat resultaat uiteraard veel plezier en het zet ons alleszins aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. Bedankt!

Fotofinish

O ja, nog even dit: onze verontschuldigingen aan de jubilarissen voor het feit dat hun viering opnieuw overrompeld wordt door Open VLD-mandatarissen die per se mee op de foto willen ? We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat ook bij de jubilea de burger in het middelpunt staat, maar konden werkelijk niet op tegen de druk. Nogmaals sorry hiervoor ?

 

Met vriendelijke groeten,

Karina Peeters, Fractieleider Groen - sp.a