Open VLD heeft nog veel te leren

29 April 2013

Op de morgen van 14 oktober 2012 begon Open VLD als grootste partij van Dilbeek aan de gemeenteraadsverkiezingen. De grootste was ze al een hele tijd en gedurende 21 jaar leverde ze dus de burgemeester én de meerderheid van de schepenen. De grootste partij zijn betekende ook het voor het zeggen hebben en zowat alles beslissen, zonder rekening te houden met de coalitiepartner en zeker niet met de oppositie. Dat is namelijk logisch als je de grootste bent ... zo dachten ze tenminste bij Open VLD. Op de avond van 14 oktober 2012 was Open VLD met dertien zetels nog altijd de grootste partij van Dilbeek. Maar dertien zetels zijn niet voldoende om in de gemeenteraad een meerderheid te hebben. CD&V-DNA, N-VA en Groen-sp.a hadden samen de achttien zetels die daarvoor nodig zijn en besloten Dilbeek de komende zes jaar samen te besturen. Die avond leerde Open VLD een harde les : in een democratie volstaat het niet de grootste te zijn om het alleen voor het zeggen te hebben.Sinds 2 januari 2013 zitten de dertien gemeenteraadsleden van Open VLD dus in de oppositie en dat is nu, na vier maanden, nog altijd wennen. Open VLD heeft het er nog altijd moeilijk mee dat zij, nochtans als grootste partij, het niet meer zomaar voor het zeggen heeft. Omdat Open VLD in de voorgaande 21 jaar nooit enige aandacht heeft geschonken aan hetgeen de oppositie te zeggen had, verwacht zij dat haar nu ook datzelfde lot beschoren is en dat er naar haar niet meer zal geluisterd worden. De combinatie van beide percepties leiden ertoe dat Open VLD hoofdzakelijk 'oppositie' denkt te moeten voeren door het goede en vlotte verloop van de gemeenteraad zo veel mogelijk te verstoren. Die partijen die maar niet willen begrijpen dat de grootste partij het voor het zeggen moet hebben, moeten en zullen immers tegengewerkt worden. Sinds januari duurt de gemeenteraad dan ook steevast tot na midderrnacht, niet wegens de interessante debatten die er worden gevoerd, maar omdat voor alles en nog wat (ook wat reeds in de vorige legislatuur werd beslist) op naam moet worden gestemd (met de juiste stembriefjes !), de oppositie de zaal verlaat als een lid van de (toegegeven : krappe) meerderheid afwezig is, zodat de gemeenteraad niet meer rechtsgeldig is samengesteld, ...

Met als trieste dieptepunt laatst, op 23 april, wanneer dit gebeurde (om 23u40 !) nadat een gemeenteraadslid van de meerderheid de zitting had verlaten ... omdat het voor middernacht moest terugkeren naar het hospitaal waar het de volgende dag zou geopereerd worden. Gelukkig hadden de franstaligen van Union meer fatsoen en bleven zij zitten.

Open VLD heeft dus nog veel te leren. Dat je als oppositie inderdaad per definitie tegen de meerderheid bent en het jouw rol dus is de beslissingen van de meerderheid kritisch te bekijken. Dat de oppositie er inderdaad over waakt dat hetgeen de meerderheid wil doen wel degelijk het beste is voor de burger en waar nodig haar alternatief voorlegt. Dat je in de oppositie inderdaad niet je zin krijgt omdat je de grootste partij bent, maar omdat hetgeen je voorstelt zin heeft. Na 21 jaar besturen verwacht je van Open VLD dat ze over goed besturen toch wel iets te zeggen zou hebben en de nieuwe meerderheid dus wel eens de les zou kunnen spellen. Niets daarvan, dus, bij Open VLD. Sedert ze het niet meer voor het zeggen heeft, zegt ze ook nog bitter weinig zinnigs.

Nochtans is de nieuwe meerderheid ervan overtuigd dat 'samen' het sleutelwoord is voor het goed besturen van een gemeente als Dilbeek : niet alleen samen in de meerderheid, maar samen in de ganse gemeenteraad, met als enig doel ervoor te zorgen dat de Dilbeekse burger het alsmaar beter heeft in zijn gemeente. Dat doel bereik je niet door de werking van de gemeenteraad te verstoren of er zelfs voor te zorgen dat hij niet zou kunnen doorgaan.

Hopelijk gaan hiermee de ogen van Open VLD open.

vanwege Groen - sp.a Dilbeek