Open VLD kiest opnieuw voor vriendjespolitiek

07 September 2016

Op de gemeenteraad van 6 september 2016 diende Open VLD, bij monde van Luc Deleu, een aanvullend punt in over de aanvraag tot verlegging van voetweg 99 en de afschaffing van voetweg 102. Deze twee voetwegen lopen tussen de Kluizenbosstraat en de Ketelheidestraat én door een prachtig stukje natuurgebied dat eigendom is van (niet toevallig uiteraard) een bestuurslid van Open VLD. Het gaat hier dus om een nieuw , maar jammer genoeg typisch, voorbeeld van de vriendjespolitiek van de Open VLD, gesteund door de franstaligen van UF en door overloper Jos Crabbe. Ze verliezen hun haren maar niet hun streken... Er is immers geen enkele reden van algemeen belang om deze openbare voetwegen te verleggen. En werden ook nog eens wat ambtenaren met naam en toenaam valselijk beschuldigd in de toelichting bij het punt.en passant

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ img { float: left; } /*--><!]]>*/

Kaart Voetwegen

Het gaat hier ook helemaal niet om een nieuw dossier. Zo werd een deel van het natuurgebied in 2004 illegaal gerooid en werden de voetwegen in 2006 zonder enige toestemming afgesloten. Door de huidige meerderheid (met Open VLD) werden de eigenaars ondanks deze feiten toch gesteund in hun vraag om de voetwegen te verleggen/af te schaffen (exact hetzelfde wat ze nu willen doen). Spijtig voor hen, maar gelukkig voor de Dilbekenaren, luisterden de minister en de Raad van State naar de 50 bezwaren en 1162 handtekeningen op petities zodat de voetwegen nu nog steeds liggen waar ze zijn.

Ondanks deze negatieve uitspraken wil de Open VLD de hele gemeenschap toch nog eens op kosten jagen door heel dit dossier nog eens over te doen. En dat allemaal zonder enig oog voor het algemeen belang. Het maakt het weer duidelijk waarom het goed was dat we ze in 2012 buiten de meerderheid hebben gehouden.

Uiteraard stopt het hier niet. Zowel binnen als buiten de gemeenteraad zullen blijven vechten voor deze voetwegen en onze steun bieden aan iedereen die tegen deze faliekante beslissing in wil gaan.