Prioriteit voor volgende legislatuur: 150 extra plaatsen in de kinderopvang

27 September 2018

Prioriteit voor volgende legislatuur: 150 extra plaatsen in de kinderopvang

Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat er in 2018 in Dilbeek amper 28 kinderopvangplaatsen/100 kinderen van 0-3 jaar zijn. Als we dit vergelijken met het Vlaamse Gewest (gemiddeld 44 opvangplaatsen/100 kinderen), zien we dat Dilbeek met een enorme achterstand kampt. Voor Groen-sp.a moet dit een topprioriteit zijn voor de komende legislatuur. Ons doel: 150 extra plaatsen na de volgende legislatuur. Want goed begonnen, is half gewonnen, zeker voor kinderen! In absolute aantallen zijn er in 2018 366 plaatsen in de kinderopvang in Dilbeek, waarvan 209 inkomensgerelateerde plaatsen. Als je dit vergelijkt met het geboortecijfer (447 kinderen), is geen andere conclusie mogelijk dan dat er heel veel Dilbeekse gezinnen geen plaats vinden in de Dilbeekse kinderopvang. Wij willen de komende legislatuur onze achterstand op de rest van het Vlaams Gewest goedmaken, met 150 extra plaatsen in de kinderopvang.  Hoe willen we dat doen? Op drie manieren:  De gemeente moet zelf meer kinderopvang organiseren en mag dit niet alleen aan de private markt overlaten. Met Klein Keperke kwam er deze legislatuur al één extra gemeentelijke kinderopvang bij, zo mag er volgende legislatuur nog wel (minstens) één komen.  We willen onthaalouders nog sterker ondersteunen, zowel financieel, organisatorisch, materieel en administratief. We willen hun statuut verbeteren en zo meer onthaalouders aantrekken. Ook het ter beschikking stellen van lokalen kan hierbij een optie zijn. Tot slot, is samenwerking met derden noodzakelijk, met de gemeente als regisseur. Dit betekent niet alleen het actief ondersteunen van andere (zelfstandige) kinderopvanginitiatieven (zoals bijvoorbeeld zal gebeuren in de pastorij van Schepdaal) maar ook door het opleggen bouwlasten bij grote bouwprojecten. Er mogen geen grote projecten meer komen, zonder plaats voor kinderopvang. De conclusie moet zijn dat de uitdaging enorm is, 150 extra plaatsen (nodig om onze achterstand in te halen) is veel. Enkel als we op alle drie de bovenstaande terreinen hard werken, zal het haalbaar zijn. En zonder een heel actieve rol van de gemeente zal het niet lukken. Maar aangezien wij met Groen-sp.a geen Dilbeekse gezinnen in de kou willen laten, is er maar één mogelijkheid: vol gaan voor die 150 plaatsen!