RUP Bosstraat: een goede zaak

29 April 2013

Het RUP Bosstraat biedt vooral kansen voor Groot-Bijgaarden: beschermen wat er is en regelen wat er komt met meer ruimte voor de school, voor sport en voor meer (openbaar) groen. Het hele gebied waar we het over hebben is door de Vlaamse overheid vastgelegd als bouwgrond (was daarvoor trouwens al woonuitbreidingsgebied) en kan dus als we niets doen volledig worden volgebouwd door projectontwikkelaars. Maar door dit RUP zorgen wij ervoor dat de school zich kan ontwikkelen, dat recreatie mogelijk blijft, dat er voldoende groen en open ruimte wordt voorzien en dat de verkeersdruk leefbaar blijft. Voor meer info over wat een RUP is: zie .

hier

Mooie kans voor school

Door dit RUP zal Don Bosco eindelijk ook de ruimte krijgen om zijn nieuwe sporthal te bouwen én kan er extra parkeergelegenheid worden voorzien voor de leerkrachten, die nu nog moeten op straat parkeren en zo waardevolle parkeerplaatsen gebruiken die beter voor de lokale economie zouden worden gebruikt.

Meer groen in Groot-Bijgaarden

Wat in de infosessie, door de gemeente georganiseerd, in het Collegium naar voor kwam als een van de belangrijke opmerkingen, was het gebrek aan (openbaar) groen en speelruimte binnen het hele gebied van het RUP. Dit ligt ons uiteraard nauw aan het hart en we vinden dan ook dat hieraan moet worden tegemoet gekomen.

In tegenstelling tot de huidige plannen, pleiten wij dan ook voor de aanleg van een multifunctioneel park waar kan gewandeld, gespeeld én geleefd kan worden. Meer specifiek is ons voorstel dan ook om het speelveld in Groot-Bijgaarden dat het dichtst tegen de Bosstraat ligt, hiervoor in te richten. Voor dit idee zou het huidige RUP zelfs niet moeten worden aangepast. Voor de inrichting hopen we dan te rekenen op zoveel mogelijk inbreng van de omwonenden.

Intussen hebben instanties en burgers hun opmerkingen en bezwaren ingediend. Op de Gecoro is beslist op basis hiervan aanpassingen door te voeren, die op de volgende vergadering zullen doorgenomen worden waarna de omwonenden nog dit voorjaar hier opnieuw zullen bij betrokken worden. Er wordt daarbij ook dringend werk gemaakt van de verkeersproblematiek.

Conclusie

Het is begrijpelijk dat het RUP bepaalde omwonenden verontrust, maar onbekend maakt onbemind. De meerwaarde die de sociale campus en een openbaar park kunnen bieden aan de gemeenschap is groot: contact met de buren, senioren die meer bij het leven van alledag betrokken worden, speelruimte voor kinderen... Het is allemaal in feite een mooie kans voor de wijkbewoners om mee invulling te geven aan de inrichting van hun woonomgeving.