't Keperke in verval: teken aan de wand

09 Mei 2012

Om te beginnen, het gaat hier niet om de gebouwen of de werking van huidige school, maar wel over de vroegere schoolgebouwen aan de overkant van de straat. Al enkele jaren geleden verhuisde de gemeenteschool 't Keperke naar zijn nieuwe gebouwen, maar als gevolg hiervan staat het oude 't Keperke te verkommeren. Dat deze verhuis nodig was door de sterke groei in leerlingenaantallen kan niet weerlegd worden. Als gevolg hiervan staan de oude gebouwen echter al tien jaar leeg zonder dat er naar wordt omgekeken door het gemeentebestuur. Terwijl er in de andere deelgemeenten nieuwe gemeenschapslokalen (in Sint-Gertrudis-Pede) of chiro- en scoutslokalen (in Sint-Martens-Bodegem en Paloke) worden gebouwd, staan er in het centrum van Itterbeek gebouwen die gecatalogeerd zijn als zijnde van openbaar nut, volledig te verkrotten. Dat er ruiten worden ingegooid is natuurlijk niet rechtstreeks de schuld van het gemeentebestuur. Maar het feit dat het al 10 jaar leegstaat, helpt natuurlijk ook niet echt. De beste manier om verkrotting tegen te gaan is en blijft gebruik.Wat het extra betreurenswaardig maakt, is dat deze gebouwen, waar 50 jaar de Itterbeekse jeugd op de schoolbanken zat, uitstekend gelegen zijn voor een functie van openbaar nut. Niet gelegen aan een drukke doorgaande straat, parkeergelegenheid, omgeven door andere openbare functies zoals het huidige 't Keperke, de Zomaar en het Recreatiecentrum, ... Het zou dus zeer jammer zijn indien het, samen met oude gemeentehuis van Itterbeek, zou verkocht worden, terwijl er zeker potentieel is voor een nieuwe openbare functie. Hopelijk een prioriteit voor het nieuwe bestuur!