Twee maanden Groen in het Dilbeekse bestuur

08 Februari 2013

Wanneer u dit leest, hebben we er met het gemeentebestuur al één gemeenteraad (een marathonzitting van vijf uur) en een twaalftal colleges op zitten. Het zijn al twee drukke maanden geweest, tijd voor een stand van zaken. Belastingen moesten omhoogWat Groen al jarenlang zegt, dat de belastingen in Dilbeek kunstmatig laag werden gehouden door eenmalige maatregelen, werd eindelijk duidelijk. De bodem was bereikt, zonder ingrijpende maatregelen stevende de gemeente af op zware verliezen en nul investeringen.

Enkel besparingen zouden nooit voldoende zijn geweest. Een verhoging van de belastingen naar 6,9% en 1275 opcentiemen waren dan ook noodzakelijk. Hierbij blijven we nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde. Als enige partij waren we ook eerlijk genoeg om toe te geven in ons verkiezingsprogramma dat dit noodzakelijk was. Al zeker één punt is dus uitgevoerd!

Er is bewust gekozen voor sociaal gecorrigeerde belastingen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hierdoor zullen we elk jaar +/- 5 miljoen euro kunnen investeren. Dit in plaats van een forfaitaire verhoging van de afvalzakkenprijs of een bouwtaks, belastingen die het vorige bestuur met Open VLD nog had gepland.

Geen zitdagen maar meer communicatie

Een nieuwe meerderheid, een nieuw bestuur, nieuwe schepenen, een nieuwe beleidscultuur. Een van de eerste beslissingen was dan ook het afschaffen van de zitdagen. Niet omdat we geen inspraak willen van de burgers, wel integendeel, omdat we vinden dat de Dilbekenaren eerst langs moeten gaan bij deambtenaren. Pas als het daar misloopt, wordt een probleem een zaak van de schepen.

Een betere communicatie is heel belangrijk. Zo komt er een communicatieambtenaar, is er een nieuwefacebookpagina en zit de gemeente ondertussen ook al op Twitter. Zoals we vooraf al met Groen voor pleitten, is inspraak van alle burgers essentieel. Het is dan ook iets waar de volgende jaren sterk op zal worden ingezet.

RUP Bosstraat

Een ander dossier dat sterk in de kijker stond was de hele situatie rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bosstraat in Groot-Bijgaarden. Voor meer info hierover, lees zeker hier de tekst van ons OCMWraadslid. Dit was ook een voorbeeld van de nieuwe beleidscultuur: op de infovergadering over het RUP wasmeer dan de helft van het schepencollege en het vast bureau van het OCMW aanwezig, iets wat deze legislatuur zeker nog meer dan eens zal gebeuren!